PREREKVIZITNI PROGRAMI V PROIZVODNJI ŽIVIL IN PROIZVODNJI EMBALAŽNIH MATERIALOV ZA ŽIVILA

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci: razumeli zahteve standardov Codex Alimentarius, IFS, BRCGS in FSSC za vzpostavitev in ustrezno vzdrževanje prerekvizitnih programov, sposobni prepoznavati dobre in šibke primere prerekvizitnih programov, sposobni ocenjevati ustreznost izvajanja prerekvizitnih programov ter pripraviti poročilo o pregledu in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sisteme vodenja varnosti živil in sisteme vodenja kakovosti, vodjem in članom HACCP skupin, notranjim presojevalci sistemov varnosti živil, zaposlenim v proizvodnji, vzdrževanju, kontroli kakovosti, razvoju in nabavi, ter vsem ki želijo pridobiti znanja s področja obvladovanja higienskih zahtev, ki jih predpisujejo prerekvizitni programi.

Vsebina seminarja

  • Kaj so prerekvizitni programi?
  • Kakšne zahteve opisujejo posamezni standardi za prerekvizitne programe?
  • Kako preverjati, da prerekvizitni programi ustrezno delujejo?
  • Validacija, nadzorovanje in overjanje prerekvizitnih programov
  • Razumevanje prerekvizitnih programov kot kontrolnih ukrepov za obvladovanje dejavnikov tveganj
  • Povzetek vsebine in zaključek

Datum seminarja

V pripravi.