ODGOVORNOST ZA VARNOST PROIZVODA / Product Safety & Product Liability

Namen

Udeležencem seminarja bo predstavljena vloga vodstva podjetja v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz naslova odgovornosti proizvajalca za varnost proizvoda. Na podlagi obravnavane vsebine bodo udeleženci seminarja pridobili dodatna znanja, potrebna za umestitev zahtev za odgovornost za varnost proizvoda v sistem vodenja podjetja.

Komu je seminar namenjen

Najvišjemu vodstvu podjetja, lastnikom procesov sistema vodenja kakovosti, vodilnim delavcem in zaposlenim na področju razvoja proizvoda in procesa, projektnega vodenja, načrtovanja kakovosti, tehnologije, proizvodnje, nabave, logistike, sistema vodenja kakovosti, odgovornim za zagotovitev izpolnjevanja zahtev s področja odgovornosti za varnost proizvoda v dobaviteljski verigi, odgovornim za obvladovanje tveganj, svetovalcem, ki se pri svojem delu soočajo z zahtevami povezanimi s področjem odgovornosti za varnost proizvoda, vsem, ki bi se radi seznanili s področjem odgovornosti za varnost proizvoda.

Vsebina seminarja

 • Splošno o odgovornosti za varnost proizvoda
 • Novi izzivi s področja odgovornosti za varnost proizvoda
 • Pravna ureditev na ravni EU
 • Pravna ureditev v Sloveniji
 • Civilno-pravna in kazenska odgovornost proizvajalca
 • Sistem vodenja kakovosti in zagotavljanje varnosti proizvoda
 • Metode načrtovanja kakovosti, obvladovanje tveganj, metode reševanja problemov
 • Zahteve za varnost proizvoda v povezavi z IATF 16949, ISO 9001, VDA 1, VDA 2, VDA 6.3, VDA 6.5, RGA, APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
 • Prepoznavanje in poročanje o nevarnih proizvodih
 • Ukrepanje v primeru odkritja nevarnih proizvodov
 • Primeri iz prakse
 • Zaključna diskusija

Datum seminarja

V pripravi.