NESKLADNOSTI - NE PONAVLJAJMO NAPAK!

Namen

Nadgraditi kompetence na področju prepoznavanja in reševanja neskladnosti ugotovljenih na notranjih presojah, zunanjih presojah in presojah s strani kupcev. 

Komu je seminar namenjen

-Notranjim presojevalcem sistemov vodenja ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ...
-Skrbnikom sistemov vodenja
-Lastnikom procesov
-Vsem, ki so vključeni v proces reševanja neskladnosti

Vsebina seminarja

-Uvod
-Primer rešitve neskladnosti – samoocena
-Kratek pregled osnovnih orodij in metod (5 x zakaj, Ishikawa, 8D, ...) za reševanje neskladnosti
-Praktična delavnica: reševanje neskladnosti s poudarkom na poglobljeni analizi vzroka, določitev korektivnih ukrepov in preverjanje njihove uspešnosti
-Praktična delavnica: uporaba metode 8D
-Povzetek vsebine z diskusijo

Z vami bosta svoje znanje in izkušnje na primerih iz prakse delila vodilna presojevalca certifikacijske hiše Bureau Veritas: Miran Gašper in Matej Klasinc.

Način dela: delo v skupinah, obravnava primerov iz prakse z diskusijo.

Certifikat: po zaključku seminarja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na delavnici.

Datum seminarja

V pripravi.