METODE REŠEVANJA PROBLEMOV IN METODE STALNIH IZBOLJŠAV V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Namen

Udeleženci bodo na seminarju spoznali vlogo metod kakovosti v podjetju in v procesih, spoznali osnovne metode kakovosti, ter pridobili vpogled v trenutne zahteve kupca na področju metod reševanja problemov.

Komu je seminar namenjen

Vodilnim in vodstvenim delavcem, razvijalcem izdelkov, tehnologom, planerjem kakovosti, vodjem proizvodnih enot in vodjem projektov.

Vsebina seminarja

 • Predstavitev kakovosti
 • Kaj je kakovost in kako jo obvladujemo
 • Reševanje problemov
 • Kaj je reševanje problema
 • Postopek reševanja problema
 • Timsko reševanje problema
 • Proces reševanja problema – 8D
 • Ovire pri reševanju problema
 • Orodja za identifikacijo in razumevanje problema: kontrolni list, diagram koncentracije napak, brainstorming, večkratno glasovanje, Pareto diagram, diagram procesa, orodja za analizo problema: Ishikawa diagram, analiza JE/NI, metoda 5 x zakaj, histogram, graf razpršenosti
 • Orodja za izvajanje izboljšav in njihovo vzdrževanje: plan ukrepov, časovni diagram in diagram trendov, nadzorne karte
 • Preventivne metode
 • Zaključna diskusija

Datum seminarja

V pripravi.