KAKO PRISTOPITI K RAZVOJU POLITIKE TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA V ŽIVILSKI INDUSTRIJI?

Namen

Nobenega dvoma ni, da bosta trajnost in ESG v naslednjih letih še naprej preoblikovala trge in imela ključno vlogo za podjetja. Pritiski na odgovornost upravljanja, razkritje in uspešnost ESG ter regulativni nadzor se neizogibno povečujejo. Zahteve vezane na trajnost se pojavljajo v čedalje večih živilskih standardih (IFS, BRCGS, FSSC,...). 

Kar se lahko za podjetja - zlasti za mala in srednje velika podjetja - sprva sliši preobsežno in grozeče, je lahko velika priložnost, da postanejo bolj odporna, pritegnejo talente, pridobijo konkurenčne prednosti in so del nenehnega prehoda na bolj zeleno gospodarstvo.

Razvoj politike trajnostnega poslovanja je proces, ki zahteva sodelovanje in kontinuirano prilagajanje. Pomembno je slediti najnovejšim trendom, smernicam in zakonodaji na področju trajnosti v živilski industriji ter ustrezno posodabljati politiko, da ohranja visoke standarde trajnostnega poslovanja.

Na seminarju vas bomo seznanili s tem kako pristopiti k razvoju strategije (politike) trajnostnega poslovanja v živilski industriji in oblikovanju ESG ciljev. 

Komu je seminar namenjen

- Vodilnemu kadru; 
- managerjem in zaposlenim v različnih oddelkih, ki so odgovorni za trajnostno poslovanje, kot so trajnostni managerji, oddelki za kakovost, dobaviteljski odnosi, proizvodnjo, marketing in korporativno upravljanje.

Vsebina seminarja

• Razumevanje koncepta ESG in njegovega pomena v živilski industriji
• Kaj narekuje zakonodaja in živilski standardi (IFS, BRCGS, FSSC, ...)?

Pregled relevantne zakonodaje s področja trajnostnega poslovanja. Kaj so zahteve v različnih standardih? Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? 

• Kakšni so lahko koraki za razvoj politike trajnostnega razvoja, ki upošteva okoljski, družbeni in upravljalski vidik ESG? 
- Analiza obstoječega stanja
- Določitev ciljev in vizije
- Vključevanje deležnikov
- Identifikacija prioritetnih področij
- Razvoj ukrepov in smernic
- Implementacija in spremljanje
- Komunikacija in vključevanje

• Primer(i) dobre prakse 

Po udeležebi na seminarju boste razumeli koncept priprave trajnostne strategije v vaši organizaciji. 

Datum seminarja

V pripravi.