ISO 22301 - POMEN IN STRATEGIJE ZA ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA POSLOVANJA V ORGANIZACIJI

Namen

V organizaciji vzpostaviti politiko, preko analize tveganj in vplivov na poslovanje podjetja pa opredeliti ukrepe za neprekinjeno poslovanje podjetja. 

Z vami bo svoje znanje in izkušnje na primerih iz prakse doma in v tujini delil  dr. Aleš Jug.

Način dela: predstavite, delo v skupinah, obravnava primerov iz prakse z diskusijo.


Komu je seminar namenjen

-         - Lastnikom podjetij in vodjem organizacij

-         - Vsem, ki so vključeni v proces presoje in upravljanja s tveganji

-         - Službam za varnost in zdravje pri delu

-         - Službam za korporativno varnost

Vsebina seminarja

-         - Uvod

-         - Seznanitev s ključnimi vsebinami standarda SIST EN ISO 22301 - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja

-         - Proces uvajanja politike za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja podjetja v organizacijo

-         - Predstavitev različnih strategij neprekinjenega poslovanja in opredelitev najustreznejše glede na tip organizacije

-         - Izvedba analiz vpliva na poslovanje in povezava le teh s politiko za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja

-         - Metode za vzdrževanje  politike za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja podjetja z učinkovitim testiranjem in vajami

-         - Razumevanje vloge, ki jo ima proces za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja podjetja pri izgradnji odpornosti podjetja


Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
April 17, 2024 09:00 April 17, 2024 15:00 Class Ljubljana Prijava