ANALIZE TVEGANJ V PRAKSI

Namen

Pridobiti znanje o tem, zakaj so analize tveganj eno ključnih orodij pri vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnih živil in kako to orodje uporabljati v praksi. 

Delavnico bosta vodila g. Anže Brejc in ga. Irma Koren.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen odgovornim za sisteme vodenja varnosti in kakovosti živil in pakirnih materialov, vodjem in članom HACCP skupin in lastnikom/skrbnikom procesov v podjetju.

Vsebina seminarja

- Uvod
- Kaj so analize tveganj in zakaj so se razvile

- Različni pristopi pri izdelavi analiz tveganj - metodologija

- V katerih točkah standardi (IFSFood v8, BRCGS v9, ISO22000)  zahtevajo uporabo analize tveganj

- Nekaj primerov analiz tveganj izprakse

- Delavnica: izdelava analize tveganj po skupinah

- Upoštevanje rezultatov analiz tveganj pri izdelavi letnih planov kontrol

- Povzetek vsebine in zaključek z diskusijo

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
April 25, 2024 09:00 April 25, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava