Image
Biomasa in biogoriva

BIOMASA IN OVERJANJE TRAJNOSTNE PROIZVODNJE BIOGORIV

POSLOVNI IZZIV

Biogoriva in biomasa so v zadnjem času promovirana kot del rešitve za ublažitev podnebnih sprememb in za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv v prihodnosti. Vlade v Evropi, ZDA in drugih državah, kot je Brazilija, postavljajo vse višje cilje za uporabo biogoriv in njihovo rabo spodbujajo z davčnimi olajšavami. To odpira veliko tržnih priložnosti za številne akterje v v verigi proizvodnje biogoriv, od proizvajalcev biomase (kmetijstvo in gozdarstvo) do proizvajalcev in distributerjev biogoriv ter zbiralcev odpadkov. Spodbude za biogoriva in biomaso prinašajo tudi tveganja in omejitve, ki jih je treba nadzorovati, da bi ohranili trajnostne in obnovljive vire energije. Tipična tveganja, ki jih je treba upravljati, so negativni učinek na cene hrane, krčenje gozdov, nezakoniti delovni pogoji ali nadzor emisij toplogrednih plinov, za katere morajo poskrbeti vlade, nevladne organizacije in javnost.

REŠITEV

Kakšen je trenutni pravni okvir?

Direktiva Evropske unije 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa posebne zahteve za preverjanje biogoriv in zagotavljanje njihove trajnosti, ki jih morajo države članice upoštevati za dosego svojih ciljev. Da bi zadostili zahtevam zakonodaje, je potrebno preveriti trajnost biogoriv in zagotoviti, da bodo distribuirani na evropski trg.

Kaj je preverjanje trajnosti biomase in biogoriv?

Trajnost biomase, ki se uporablja za proizvodnjo različnih vrst biogoriv, je ovrednotena glede na zahteve priznanih prostovoljnih sistemov certificiranja in preko neodvisnih revizij. Neodvisno preverjanje mora zajemati vse akterje v celotni verigi, od proizvajalca biomase do končnega distributerja biogoriv.

Katere so ključne prednosti preverjanja biomase in biogoriv?

Preverjanje trajnosti biomase in biogoriv je zahteva za dostop do evropskih trgov in dosego ustreznih davčnih olajšav s strani držav članic. Preverjanje trajnosti zagotavlja neodvisno garancijo, da so vaši izdelki skladni z zahtevami evropske direktive. Certificirana biomasa se lahko uporablja tudi v drugih panogah, kot je živilska industrija.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

  • Vodilni položaj pri preverjanju biomase in biogoriv – Bureau Veritas je razvil prostovoljno certifikacijsko shemo z glavnimi akterji v francoski industriji biogoriv, ki dokazuje poznavanje sektorja in specifičnih evropskih predpisov;
  • Strokovno znanje o certificiranju trajnostnih meril –  Bureau Veritas vam lahko zagotovi globalno certificiranje za naslednje sheme: preverjanje ogljičnega odtisa, družbeno odgovornost in trajnostno kmetijstvo ter gozdarstvo, ki so jedro trajnostnih zahtev za biogoriva in biomaso;
  • Mreža – globalna prisotnost v več kot 150 državah z mednarodnim strokovnim znanjem, kompetencami in razumevanje lokalnih situacij;
  • Znak globalnega prepoznavanja – Bureau Veritas certifikat je globalno priznani simbol stalne zavezanosti vaše organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

NAŠI PRISTOP

Z našim odličnim poznavanjem vseh certifikacijskih shem, ki so trenutno na voljo na svetovni ravni, smo zavezani, da vam pomagamo pri izbiri najustreznejše certifikacijske sheme, pa tudi zagotovimo ustrezna usposabljanja, ki vam omogočajo boljše poznavanje in razumevanje certifikacijskih zahtev.

Našim strankam ne nudimo svetovalnih storitev za izvajanje teh standardov, da bi zagotovili neodvisnost in nepristranskost naših certifikacijskih storitvev. Odvisno od specifičnih omejitev vaših dejavnosti in dobavne verige lahko opravljamo neodvisne presoje v skladu s certifikacijskim standardom, ki najbolje ustreza vašim potrebam, in zagotavlja trajnost vaših dejavnosti. Po neodvisni preveritvi izpolnjevanja zahtev sheme s strani Bureau Veritas prejmete certifikat, ki vam omogoča promocijo vaših izdelkov po vsem svetu in dokazuje skladnost z evropskimi zahtevami za trajnostno biomaso in biogoriva.