Image
VILJEM STRAŠEK

VILJEM STRAŠEK

Viljem je dipl. varnostni inženir. Je avtor priročnika Vodenje podjetja z vidika varovanja okolja in soavtor aktualne knjige Integracija sistemov vodenja organizacije ter številnih strokovnih člankov. Dobitnik prve Nagrade Avgusta Kuharja podeljene za leto 1997 za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih opredeljuje ustvarjalnost in inovativnost. Od leta 1997 sodeluje z Bureau Veritas na področju okolja in VZD. Ima status vodilnega presojevalca in predavatelja za ISO 14001, ISO 45001 in ISO 9001.