Image
PRIMOŽ MOKOREL 

PRIMOŽ MOKOREL 

Primož je univ.dipl.ing. živilske tehnologije. Z Bureau Veritas sodeluje kot presojevalec in predavatelj za sisteme vodenja varnosti živil HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, FSS 22000). Kot svetovalec pomaga podjetjem pri vzpostavitvi sistemov vodenja varnosti živil. Primož je tudi magister poslovnih ved.