Image
MATEJ KLASINC

MATEJ KLASINC 

Matej je univ. dipl. inž. teh. prom.. Delovne izkušnje je pridobival pri delu v pomorstvu, logistiki, špediciji, obvladovanju oskrbnih verig in informatizaciji skladišč. Pri Bureau Veritas je presojevalec za ISO 9001 in ISO 14001. Kot predavatelj vodi seminarje za notranje presojevalce in seminarje o SVK, obvladovanju tveganj, korektivnih ukrepih.