Image
JANKO REMEC

JANKO REMEC

Janko je leta 1995 je doktoriral na Fakultetiti za strojništvo, v Univerzi v Ljubljani, kjer je od leta 1996 do leta 2014 opravljal delo asistenta za področja: hladilne in toplotne črpalke, prenos toplote in mase, toplotni izmenjevalci, mehanski procesni inženiring, energetski sistemi. Pri CQI-IRCA je registriran predavatelj za vodenje seminarja za vodilne presojevalce ISO 14001.