Image
IVAN ČRV

Ivan ima večletne izkušnje na področju izvajanja presoj sistemov vodenja. Za Bureau Veritas izvaja presoje po standardih ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je predavatelj na seminarjih za DPO in GDPR specialiste. Pri CQI-IRCA je registriran predavatelj za vodenje seminarja za vodilne presojevalce ISO 27001.