Image
BOJAN FRANČEŠKIN

BOJAN FRANČEŠKIN

Bojan je dipl. ekonomist in organizator turizma. Ima večletne izkušnje na področju vodenja podjetij in prodaje.Bureau Veritas se je pridružil leta 2013. Izvaja presoje in seminarje s področja sistemov vodenja kakovosti ISO 9001. Kot svetovalec pomaga številnim podjetjem pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti.