PROJEKT BLOK 6
Case studies

PROJEKT BLOK 6
30. 04. 2008

06.17.19

STRANKA: TE Šoštanj d.o.o.

VLOGA BUREAU VERITAS:

- Revizija projektne dokumentacije fazo PGD

- Izdelava Študije požarne varnosti

- Revizija izvedbene dokumentacije jeklenih konstrukcij – faza PZI

- Strokovni nadzor izvedbe požarnovarnostnih ukrepov

- Supernadzor izdelave in montaže jeklenih konstrukcij glavne zgradbe

- Supernadzor izvedbe tehnološke opreme v objektu Strojnica

TRAJANJE: 2012- 2015