POGOJI UPORABE

POGOJI UPORABE

Dostop do spletne strani www.bureauveritas.si in uporaba le-te (v nadaljevanju “spletne strani”) predvideva sprejemanje obstoječih pogojev uporabe.

Če ima uporabnik dostop do spletnega mesta z uporabniškim imenom in geslom, veljajo ti pogoji uporabe oz. ustrezni posebni pogoji uporabe spletne strani ali ustrezni splošni pogoji uporabe storitve Bureau Veritas, dostopni na spletnem mestu pred omejenim dostopom ali po prvi povezavi.

Uporaba spletne strani: Spletna stran zagotavlja informacije o podjetju Buireau Veritas, njegovih produktih in storitvah (“vsebina”). Uporabnik ima pravico do spletne strani dostopati le na osnovi zasebne rabe. Vsebina spletne strani je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, ki pripada Bureau Veritas ali njenim partnerjem oz. ima Bureau Veritas ali njeni partnerji zanjo licenco. Zato je vsaka popolna ali delna reprodukcija, predstavitev, ekstrakcija, spreminjanje, razširjanje ali izkoriščanje spletne strani ali katerega koli od elementov vsebine (kot so besedila, slike, fotografije, grafika, podatki, arhitektura, izvorna koda, programska oprema in podatkovne baze), na kateremkoli mediju, je strogo prepovedana, razen če jih predhodno pisno odobri Bureau Veritas ali njene podružnice. Poleg tega, v nobenem primeru ni dovoljena ponovna uporaba vsebine pridobljene na osnovi prenosa, licence ali avtorizacije, na spletni strani v komercialne namene.

Bureau Veritas ima pravico kadarkoli modificirati vsebino brez predhodnega obvestila.

Uporabniku je strogo prepovedano:

  • povzročiti kakršno koli uničenje, nepooblaščeno nalaganje, napad DDoS, zlorabo vsebine, poskušanje izogniti ali poškodovati varnostne naprave, lažno predstavljanje, goljufivo uvajanje v infrastrukturo Bureau Veritas itd .;
  • škoditi kredibilnosti ali razpoložljivosti spletne strani in / ali interesov Bureau Veritasa, ugledu in / ali ekskluzivnim pravicam;
  • posredovati ali razkriti preko spletne strani nezakonito, v nasprotju z javnim redom ali obrekovanjem.

Dostop do oz. uporaba spletne strani bo v primeru neupoštevanja teh pravil in pogojev uporabe prekinjena.

Dostopnost: Spletna stran deluje 24/24 ur in 7/7 dni. V primerih višje sile, preobremenjenosti spletne strani, nedostopnosti strežnika, pa je lahko dostop do spletne strani upočasnjen ali prekinjen.  Poleg tega je možno, da bo spletna stran občasno nedostopna zaradi nadgradnje, popravil in vzdrževanja spletne strani ali strežnikov. V skladu z zgoraj omenjenim, Bureau Veritas ne zagotavlja neprekinjenega dostopa do spletne strani.

Blagovna znamka: Blagovne znamke, logotipi ali katerakoli druga lastniške in registrirane blagovne znamke pod katerimi Bureau Veritas in njegove podružnice izvajajo svoje poslovanje, so v ekskluzivni lasti Bureau Veritas in njegovih podružnic.

Proces naročanja: Produkti in storitve Bureau Veritas so lahko kupljeni preko spletnme strani v skladu s splošnimi pogoji uporabe spletne strani ali relevantnimi Splošnimi pogoji Bureau Veritas za storitve.

Odgovornost: Vsebina, dostopna prek spletnega mesta, je “kot je” na voljo s strani Bureau Veritas ali njegovih podružnic. Bureau Veritas ali njene podružnice, ne sprejemajo nobene odgovornosti, bodisi izrecne ali implicitne, v zvezi z ustreznostjo, pravočasnostjo, popolnostjo ali uporabo podatkov iz spletne strani s strani uporabnika za določen namen. Uporabnik je sam odgovoren za uporabo vsebine, ki je prosto dostopna na spletnem mestu. Bureau Veritas in njegove podružnice niso odgovorne za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli finančno izgubo, komercialno izgubo, izgubo dobička, izgubo delovanja, izgubo programov ali izgubo podatkov), ki izhajajo iz uporabe spletne strani in informacije, ki jih ta vsebuje. Bureau Veritas in njegove podružnice niso odgovorne v primeru virusov, zlonamerne programske opreme ali neželene pošte, ki izhajajo iz uporabe s spletno stranjo.

Hiperpovezave: Spletna stran lahko vključuje hiper povezave do drugih spletnih strani v lasti tretjih oseb. Bureau Veritas nima nobenih vzvodov za kontroliranje vsebine na spletnih straneh v lasti tretjih oseb in se zatorej odreka vsem odgovornostim za to vsebino.

Veljavna zakonodaja in predpisi: Vsi spori povezani z uporabo spletne strani se bodo reševali na za to pristojnem sodišču, v skladu s slovensko zakonodajo.