Image
Osredotočeni na naše stranke

Osredotočeni na naše stranke

Naših 400.000 strank deluje v različnih sektorjih, pri čemer zanje ustvarjamo dodano vrednost na petih ključnih področjih:
• prispevamo k stalnim izboljšavam na organizacijskem, proizvodnotehnološkem,
tehničnem, izvedbenem in prodajno-marketinškem področju;
• zagotavljamo dovoljenja za delovanje;
• pospešujemo njihovo mednarodno trgovanje, razvijamo mednarodno
poslovanje ter pomagamo vstopati na globalne trge;
• obvladujemo poslovna tveganja;
• varujemo blagovne znamke.
Bureau Veritas svojim strankam zagotavlja tri ključna področja storitev. Prvo je presojanje in certificiranje v skladu z mednarodnimi standardi in predpisi, njihovimi specifikacijami ali protokoli ter s privatnimi shemami in oznakami. Drugo področje so laboratorijsko testiranje in testiranje na lokacijah, tretje pa različne standardizirane ali namenske kontrole in nadzori. Našo neodvisnost, integriteto, strokovnost in nepristranskost visoko cenijo tako naše stranke kot tudi poslovni partnerji.

Osredotočeni na naše stranke

Osredotočeni na naše stranke