CE OZNAKA ZA KONSTRUKCIJSKI LES PO SIST EN 14081-1:2006+A1:2011

Certificiranje konstrukcijskega žaganega lesa

CE označevanje konstrukcijskega lesa po SIST EN 14081-1:2006+A1:2011.

Konstrukcijski les je namenjen izdelavi vseh vrst gradbenih konstrukcij, kot so ostrešja hiš, šol, dvoran in izdelavi mostov, brvi in ograj. Pod konstrukcijski les spadajo proizvodi, kot so tramovi, lege, brune, letve ter deske in plohi, ki se uporabljajo za podeskanje ostrešij.

V skladu z uredbo EU št. 305/2011 (Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov) Evropskega parlamenta in Sveta EU, zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) in harmoniziranim standardom SIST EN 14081-1:2006+A1:2011 (Lesene konstrukcije - Razvrščanje konstrukcijskega lesa pravokotnega prečnega prereza po trdnosti - 1. del: Splošne zahteve), je od 1.1.2012 obvezno označevanje konstukcijskega lesa s CE oznako.

Namen sistema označevanja je vizualno razvrščanje žaganega lesa (po standardu SIST DIN 4074-1: 2009 - Žagani les iglavcev - razvrščanje po trdnosti) v trdnostne razrede in ustrezna označitev lesa. V Sloveniji je dovoljeno konstrukcijski les označevati z oznakami C16, C18 in C24 (po standardu SIST EN-1912:2012/AC 2013-Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa).

CE oznaka

Za konstrukcijski les, za katerega se uporablja ime Masivni žagan les s pravokotnim prečnim prerezom, je določen sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 2+.  To pomeni, da mora žagarski obrat vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem notranje kontrole proizvodnje, ki temelji na evidentiranih pregledih vhodnih materialov (izvor lesa, vrsta), opreme (merilna oprema), proizvodnje in proizvodov (ustreznost razvrščanja). Certifikacijski organ Bureau Veritas, d.o.o. opravi začetno presojo in po uspešni presoji izda Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje, s čimer lahko proizvajalec namesti oznako CE na paket konstrukcijskega lesa in izda Izjavo o lastnostih.

V zadnjih dveh letih so gradbeni inšpektorji začeli pospešeno preverjali skladnost vgrajenega konstrukcijskega lesa tako v zasebnih kot javnih gradnjah. Tržni inšpektorji pa so preverjali skladnost proizvodnje na žagarskih obratih in po večini izdali odločbe o tem, da je potrebno pridobiti certifikat ali pa so celo prepovedali proizvodnjo konstrukcijskega lesa in izdali plačilni nalog.

Primer CE etikete:

Image
CE oznaka

 

 

 

 

 


Prednosti certificiranja

Z vzpostavitvijo sistema notranje kontrole proizvodnje in pridobitvijo certifikata:

  • bodo vaši proizvodi in proizvodnja skladni z zakonodajo,
  • izognili se boste težavam z inšpekcijskimi nadzori,
  • vaše stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode,
  • pridobili boste konkurenčno prednost na trgu,
  • vaši proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na javnih razpisih,
  • pridobili boste dostop do celotnega Evropskega trga,
  • poslovanje vašega podjetja in proizvodnja bosta pregledni in dokumentacijsko urejeni.

Ponujamo vam tudi pridobitev CE oznake za notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa po zahtevah standarda SIST EN 14915:2003.

Kontaktirajte nas

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 475 76 33

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49