CERTIFICIRANJE LESNE BIOMASE (PELETI, SEKANCI,…) NOVA CERTIFIKACIJSKA SHEMA ZA BIOGORIVA, BIOMASUD

CERTIFICIRANJE LESNE BIOMASE (PELETI, SEKANCI,…)
NOVA CERTIFIKACIJSKA SHEMA ZA BIOGORIVA, BIOMASUD

Je certifikacijski sistem kakovosti in trajnosti evropskega projekta, ki ga v okviru programa Interreg IV-B financira FEDER. To je certifikacijski sistem za sredozemska biogoriva: lesne pelete, oljčne kamne, lesne sekance in školjke.

Za lesne pelete in lesne sekance sistem temelji na mednarodnih standardih; za lesne pelete na ISO 17225-2 in za sekance na ISO 17225-4, medtem ko za ostala biogoriva temeljiji na lastnih predstandardih, razvitih v projektu.

Eden pomembnejših ciljev projekta BIOmasud je v vsaki državi partnerici certificirati 2 podjetji s certifikatom BIOmasud ter s tem zagotoviti kvaliteto biomase in biogoriv iz surovin značilnih za Mediteransko okolje, ki so primerna tudi za rabo v gospodinjstvih. Za pridobitev certifikata mora podjetje dosegati 3 pogoje: kakovost, trajnost in sledljivost biomase.

Certifikat dobijo podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo trda biogoriva in se odločijo, da bodo upoštevala pogoje in pravila certificiranja BIOmasud Plus. Z veseljem sporočamo, da smo v novembru 2018 podjetju Biomasa d.o.o.podelili prvi certifikat Biomasud v Sloveniji. Biomasa d.o.o. je eden največjih proizvajalcev lesnih sekancev v Sloveniji, kar pomeni, da bo velik delež sekancev na slovenskem trgu označen z BIOmasud certifikatom.

Kontaktirajte nas

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 4757 633