CEPA EN 16636 DOKAŽITE STROKOVNOST IN KAKOVOST VAŠIH STORITEV NADZORA NAD ŠKODLJIVCI

CEPA
EN 16636 DOKAŽITE STROKOVNOST IN KAKOVOST VAŠIH STORITEV NADZORA NAD ŠKODLJIVCI

OZADJE

Visoka strokovnost pri izvedbi storitev in  prizadevanje za varovanje okolja sta ključna dejavnika, ki ju morajo pri svojem delu izkazovati izvajalci nadzora nad škodljivci (deratizacija in dezinsekcija). Z namenom izboljšanja strokovnosti izvajalcev nadzora nad škodljivci je bil na pobudo Evropskega združenja izvajalcev nadzora nad škodljivci CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) izdan standard EN 16636.

REŠITEV

KAJ JE EN 16636?

EN 16636 je evropski standard namenjen organizacijam, ki se ukvarjajo z izvajanjem nadzora nad škodljivci. Razvit je bil z namenom dvigniti na višjo strokovno raven celotni sektor, ki se ukvarja z nadzorom nad škodljivci, in s tem posledično zaščiti strank, splošnemu javnemu zdravju in varovanju okolja.

CEPA PROTOKOL ZA CERTIFICIRANJE

Certificiranje skladnosti z zahtevami standarda EN 16636 upravlja CEPA po posebnem protokolu, ki definira potek certifikacijskega postopka. Certifikat, ki ga izda pooblaščena organizacija za certificiranje, se avtomatsko naloži v podatkovno bazo certificiranih izvajalcev pri CEPA.

KORISTI CERTIFIKATA PO STANDARDU EN 16636

S pridobitvijo certifikata po standardu EN 16636 izvajalci nadzora nad škodljivci strankam in javnosti dokazujejo:

 • visoko usposobljenost za izvajanje nadzora nad škodljivci,
 • visoko kakovost storitev,
 • sistematično zmanjševanje tveganja za stranke in javnost,
 • sistematično zmanjševanje potencialnih negativnih vplivov na okolje in dobrobit živali.

EN 16636 definira in opisuje strokovni pristop pri nadzoru in ravnanju s škodljivci ter kompetence izvajalcev. Obsega oceno tveganja, preventivne ukrepe, svetovanje in izvedbo relevantnih postopkov. Ne obsega pa postopkov zaščite rastlin, rutinskega čiščenja in dezinfekcije, ki jih izvajajo pogodbeni čistilni servisi.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • Mednarodna mreža

  Bureau Veritas je prisoten v več kot 140 državah vsega sveta, kar nam omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

 • Strokovno znanje

  Bureau Veritas ima visoko usposobljene presojevalce, pooblaščene s strani CEPA za presojanje organizacij, ki skrbijo za nadzor nad škodljivci.

 • Simbol mednarodne priznanosti

  Bureau Veritas nudi celotno paleto storitev certificiranja sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu… Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • Prvi ponudnik storitev certificiranja po standardu EN 16636

  Bureau Veritas je kot pooblaščen certifikacijski organ s strani organizacije CEPA prvi ponudnik storitev presojanja in certificiranja v skladu z zahtevami standard EN 16636 v Sloveniji in Hrvaški.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323