Varnost živil

Varnost živil v luči zahtev trajnostnega razvoja

Okt. 10 2023

STROKOVNA KONFERENCA VARNOST ŽIVIL 2023

GROF VRANSKO, 10. OKTOBER 2023

Namen letošnjega srečanja je iskanje in predstavitev rešitev trajnostnega razvoja v prehranski verigi. Evropska zakonodaja in nove izdaje branžnih standardov, namenjenih zagotavljanju varnosti proizvodov v živilski industriji, uvajajo zahteve za razvoj in ocenjevanje aktivnosti trajnostnega razvoja. Proizvajalci živil in proizvajalci embalaže za živila stojijo pred pomembnimi odločitvami, kako začeti z vzpostavljanjem in ocenjevanjem trajnostnih rešitev v podjetju ter ob tem še vedno dosledno obvladovati tveganja, povezana z varnostjo živil in embalažnih materialov.

VSEBINA KONFERENCE

Plenarno predavanje bo namenjeno razmišljanju o prednostih in pasteh trajnostnega razvoja v prehranski verigi. Kako prestrukturirati nabavno verigo, da bo vpliv na okolje čim manjši? Katere rešitve prinašajo dobrobit nam in našim zanamcem? So vmes tudi rešitve, ki pomenijo strel v prazno? Kakšna bo cena trajnostnih rešitev za proizvajalce živil, kakšna bo cena za potrošnike?

Tudi strokovna predavanja bodo povezana s prikazom primerov dobrih praks sistemskih rešitev trajnostnega razvoja:

 • Kaj od svojih dobaviteljev glede trajnostnih rešitev pričakujejo trgovci? Predstavljen bo pogled in pričakovanja enega največjih trgovskih podjetjih v Sloveniji.
 • International Featured Standard (IFS) ponuja poseben seznam zahtev, preko katerih je mogoče v podjetju prepoznati stopnjo doseganja trajnostnega ravoja. Kako uporabiti IFS ESG Seznam in kako zastaviti (samo)ocenjevanje trajnostnega razvoja?
 • Kako v živilski industriji izdelati trajnostno strategijo? Katere elemente naj vsebuje? Kako jo implementirati v praksi?
 • Uporaba recikliranih embalažnih materialov je ena od najbolj odmevnih marketinških akcij tako proizvajalcev živil, kot tudi proizvajalcev embalažnih materialov. Kako izdelati oceno tveganja, ali je uporaba recikliranega embalažnega materiala še varna, ali ne?
 • Na kakšen način potrošniku in kupcu sporočati, na kakšni stopnji trajnostnega razvoja je moje/naše podjetje? Katere označbe so na razpolago, kaj je/bo dovoljeno, kaj je/bo prepovedano?

  PROGRAM KONFERENCE

  08:30 – 9:00  ZBIRANJE, KAVA, ROGLJIČKI

  09:00 – 9:15  POZDRAV IN UVODNA BESEDA, Irma Koren, vodilna presojevalka, Bureau Veritas, d.o.o. Slovenija

  09:15 – 10:15  PLENARNO STROKOVNO PREDAVANJE

  Prednosti in pasti trajnostnega razvoja v prehranski verigi, dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS

  10:15 – 11:00  TRAJNOST  IN VARNOST ŽIVIL

  Pogled in pričakovanja trgovca, Samo Pergar, Družbena odgovornost v nabavi, LIDL d.o.o. k.d.

  11:00 – 11:15  ODMOR

  11:15 – 12:45 TRAJNOST  IN VARNOST ŽIVIL

  Trajnostne zahteve v novih izdajah živilskih standardov in model IFS ESG Check, Anže Brejc, vodilni presojevalec, Standard, s.p.

  Kako pristopiti k razvoju strategije (politike) trajnostnega poslovanja v živilski industriji in oblikovanju ESG ciljev, Gregor Simonič, vodilni presojevalec, Bureau Veritas d.o.o.

  12:45 – 13:45 ODMOR ZA KOSILO

  13:45 – 15:15 TRAJNOST IN VARNOST ŽIVIL

  Uporaba recikliranih embalažnih materialov v prehranski verigi – doprinos k trajnosti, kaj pa varnost? dr. Viviana Golja, raziskovalka, Nacionalni inštitut za javno zdravje

  Uporaba trajnostnih oznak – kaj je / bo dovoljeno, kaj ne? Barbara Bratuša, vodilna presojevalka, Sipar s.p.

  15:15 – 15:45 DISKUSIJA IN IZMENJAVA STALIŠČ, ZAKLJUČEK

   PRIJAVA

   IZPOLNITE PRIJAVNICO NA SPODNJI POVEZAVI IN SE NAM PRIDRUŽITE NA KONFERENCI VARNOST ŽIVIL:

   KOTIZACIJA NA UDELEŽENCA: 265 EUR (BREZ DDV)

   Udeležbo na konferenci Varnost živil priporočamo:

   • vodilnim in vodstvenim delavcem v proizvodnji živil in proizvodnji embalaže za živila;
   • vodjem kakovosti in odgovornim za sisteme vodenja kakovosti in varnosti živil in embalaže ter odgovornim za izvajanje nadzora kakovosti in varnosti živil in embalaže;
   • članom HACCP timov in notranjim presojevalcem;
   • zaposlenim v procesih razvoja, proizvodnje, skladiščenja, nabave in prodaje živil in embalaže za živila;
   • vsem, ki so udeleženi v projekt trajnostnega razvoja v podjetju,
   • vsem, ki jih zanima problematika kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja.

   Z udeležbo na konferenci lahko pridobite brezplačno oceno IFS ESG Check

   Prijava na konferenco

   Splošni pogoji koriščenja brezplačne pridobitve ocene IFS ESG Check:

   1. Vavčer prejmete pri prijavi in udeležbi na konferenci Varnost živil 2023 najmanj treh udeležencev iz iste organizacije.

   2. Koriščenje vavčerja se izključuje z drugimi popusti. Izberete lahko med vavčerjem ali popustom za večje število prijavljenih iz iste organizacije.

   3. Vavčer zajema: Brezplačni Osnovni modul IFS ESG Check z kombinacijo samoocene in presoje. Organizacija po izvedeni presoji prejme oceno in poročilo.

   4. Preverjanje IFS ESG Check ocenjuje, kako vaše podjetje vključuje okoljska, družbena in upravljavska načela (ESG) v svojo politiko in sisteme upravljanja. Rezultat preverjanja IFS ESG Check ne vpliva na rezultate drugih IFS presoj.

   5. Potek koriščenja vavčerja: Najprej z izpolnitvijo obrazca za samoocenjevanje pripravite oceno trenutnega stanja v vašem podjetju. Po izpolnitvi se samoocena vsaj štirinajst (14) dni pred presojo vrne presojevalcu. Pripravljen in izpolnjen obrazec je osnova za presojevalca, da med presojo navzkrižno preveri podane informacije in potrdi njihovo dejansko izvajanje. Presoja traja najmanj 2 uri in največ 4 ure. Po presoji presojevalec izda poročilo, stranka prejme oceno IFS ESG Check.

   6. Preverjanje IFS ESG se lahko izvaja za podjetja, ki so že certificirana po sistemu IFS, kot tudi za podjetja, ki niso IFS certificirana.

   7. Vavčer je veljaven 1 leto od prejema. 

   Za dodatne informacije smo dosegljivi na naslovu seminarji@bureauveritas.com ali na številki + 386 1 4757 669.