Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

News

Varnost in zdravje delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Sep. 14 2023

Avgusta 2023 bil v Uradnem listu objavljen nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Ur. l. RS št. 84/2023). Pravilnik prinaša določene omejitve oz. določa, da mora delodajalec oceniti tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj in sicer na podlagi tako imenovanih presejalnih testov. Ključna novost, ki jo pravilnik prinaša, je nova metoda ključnih kazalnikov (MKK) za ocenjevanje tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj pri ročnem prenašanju bremen, na podlagi katerih bo moral delodajalec sprejeti in izvesti določene ukrepe za preprečevanje že navedenih obolenj.

Namen novega Pravilnika je torej učinkovito preprečevanje kostno-mišičnih obolenj zaradi preobremenitev delavcev pri ročnem premeščanju bremen tako v industriji, gradbeništvu, logistiki, zdravstvu ..., ki so najpogostejši razlog ne le za bolniške odsotnosti z dela ampak tudi delovne invalidnosti in s tem nastanek nepotrebnih stroškov.

Pravilnik določa daljše prehodno obdobje za izdelavo ocen tveganja in sicer do 01.08.2024, saj bo v prehodnem obdobju potrebna prilagoditev delodajalcev.

V kolikor potrebujete pomoč pri pregledu delovnih mest oz. opravil, ki se pojavljajo na posameznem delovnem mestu in posledično pri izdelavi ocen tveganja za nastanek kostno-mišičnih obolenj, vam z veseljem priskočimo na pomoč.

Celotna ponudba naših storitev
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU