Program izobraževanja s področja protieksplozijske zaščite za vodilne in vodstvene delavce

Program izobraževanja s področja protieksplozijske zaščite za vodilne in vodstvene delavce

Mar. 5 2024

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE

komu je namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno delavcem, ki so odgovorni za organizacijo in izvajanje ukrepov s področja protieksplozijske zaščite, ki organizirajo in vodijo izvajanje del v potencialno eksplozijsko ogroženih prostorih, strokovnim delavcem s področja varnosti zdravja pri delu in drugim odgovornim, ki se stalno oz. občasno nahajajo v potencialno eksplozijsko ogroženih prostorih ali je njihovo delo povezano z zagotavljanjem varnega delovnega okolja in jim je to prvo takšno izobraževanje ali izobraževanje po preteku daljšega časa.

Od takih delavcev se pričakuje, da imajo ustrezna znanja s področja protieksplozijske zaščite, predvsem potrebna znanja s področja zagotavljanja varnega dela v conah eksplozijske nevarnosti, poglobljeno znanje o ogroženosti objektov zaradi potencialnih eksplozij in o organizaciji področja protieksplozijske zaščite s ciljem preprečevanja pojavljanja potencialnih eksplozij v delovnem okolju.

Poudarek se daje prepoznavanju nevarnosti za pojavljanje eksplozivnih atmosfer, potencialnemu pojavljanju virov vžiga, škodljivim posledicam potencialnih eksplozij na zaposlene in okolico, ukrepom za preprečevanje pojavljanja potencialnih eksplozij in organizaciji področja protieksplozijske zaščite v podjetju.

Izobraževanje temelji na zahtevah točke (1), 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti Ur. l.  RS, št. 41/2016.

PROGRAM

Zakaj protieksplozijska zaščita

Prepoznavanje nevarnosti za pojav potencialnih eksplozij v delovnem okolju

Primeri, vzroki in posledice eksplozij

Predstavitev kratkih filmov s komentarji

Organizacija področja protieksplozijske zaščite v podjetju
Zakonske zahteve na področju protieksplozijske zaščite

Obrazložitev zahtev predpisov s področja protieksplozijske zaščite

Osnove protieksplozijske zaščite
 • Pogoji za nastanek eksplozivne atmosfere, lastnosti nevarnih snovi
 • Ocena pojava eksplozivne atmosfere, definicije con eksplozijske nevarnosti
Ukrepi protieksplozijske zaščite
 • Ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivne atmosfere
 • Ukrepi za preprečevanje virov vžiga
 • Ukrepi za preprečevanje škodljivih posledic potencialnih eksplozij na zaposlene in okolico
 • Organizacijski ukrepi protieksplozijske zaščite
 • Označevanje, dovoljenja za delo, priprava in izvajanje del v conah eksplozijske nevarnosti, ukrepanje v sili.
Elaborat eksplozijske ogroženosti (EEO)
 • Sistem dokumentov za varno izvajanje del
 • Osebna varovalna oprema
 • Delovno orodje in priprave
 • Izvajanje vročih del
Zahteve za opremo namenjeno uporabi v conah eksplozijske nevarnosti
 • Prepoznavanje opreme primerne za uporabo v conah eksplozijske nevarnosti
 1. Električna oprema
 2. Neelektrična oprema
 3. Sestavi
 4. Označevanje opreme namenjene uporabi v eksplozijsko ogroženih okoljih
Zahteve za vzdrževanje vgrajene opreme v conah eksplozijske nevarnosti
 • Zahteve za vzdrževanje
 • Dokumenti vzdrževanja - zapisi
 • Izvajanje in izvajalci pregledov

        1. Začetni pregledi

        2. Periodični pregledi

Teme iz prakse za prakso

Izmenjava izkušenj

Opombe: Po opravljenem izobraževanju slušatelji prejmejo potrdila o udeležbi na izobraževanju. Slušatelji, ki pristopijo preverjanju znanja in zadovoljivo opravijo preverjanje prejmejo potrdila o opravljenem preverjanju znanja s področja protieksplozijske zaščite za delavce, ki delajo ali so lahko prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih pogosto ali le izjemoma.

predavatelja

Usposabljanje bosta izvedla: Franc Udovč in Marjan Kreslin, nadzorna inženirja z dolgoletnimi izkušnjami na področju protieksplozijske zaščite.

DATUM USPOSABLJANJA IN LOKACIJA

Dvodnevno usposabljanje bo potekalo dne 17. in 18. aprila 2024 s pričetkom ob 8.30 v prostorih Hotela M, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Cena dvodnevnega usposabljanja za udeleženca: 520 EUR (brez DDV). V primeru dveh prijavljenih oseb iz iste organizacije drugemu udeležencu nudimo 15 % popust.

ZA PRIJAVO NA SEMINAR IZPOLNITE SPODNJO PRIJAVNICO IN NA E-POŠTO BOSTE PREJELI VSE NADALJNJE INFORMACIJE