Odpadna hrana

News

Pripravljamo se na DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

Apr. 17 2023

Prihodnji teden bomo v Sloveniji že tretje leto zapored obeležili dan brez zavržene hrane. 24. april je letos s sklepom vlade umeščen tudi v koledar uradnih dni.

Osrednje poslanstvo slovenskega dneva brez zavržene hrane je ozaveščanje javnosti o pomenu smotrnega ravnanja s hrano ter spodbujanje vseh tako v zasebnem kot javnem sektorju k sodelovanju in prizadevanju za manj zavržene hrane. Po podatkih SURS naj bi vsak Slovenec v povprečju še vedno zavrgel kar 68 kg hrane na leto. Hrana se izgubi ali zavrže na vseh stopnjah prehranske verige.

Zavržena hrana pomeni resno grožnjo za naše okolje. Pridelava in predelava živil izrablja dragocene vire, kot so tla, voda, energija in goriva. Povezana je tudi z izpusti toplogrednih plinov. Poleg vpliva na okolje ima odpadna hrana finančne in etične posledice.  

Bureau Veritas, ki že več let sodeluje v boju proti zavržkom hrane, je razvil poseben sistem obvladovanja odpadne hrane.

Nedavno je certifikat sistema obladovanja odpadne hrane prejel francoski multinacionalni trgovec na drobno Carrefour in s tem dokazal tudi svojo zavezanost boju proti zavrženi hrani. Carrefour želi do konca letošnjega leta vpeljati sistem obvladovanja odpadne hrane v 20 trgovin v skladu s svojim ciljem, da do leta 2025 prepolovi količino zavržene hrane.