News

Možnost oddaje in obravnava vlog za izjeme od ekološkega kmetovanja v času izrednih razmer

Mar. 25 2020

Da bo lažje in nemoteno potekalo izvajanje vseh opravil na kmetiji tudi v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19 lahko kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, vložijo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) ali na organizacijo za kontrolo in certificiranje (v nadaljevanju: KO) na način, da:

-    vse poteka s čim manj fizičnega stika med KO, MKGP in kmeti oziroma brez stika;

-    pošiljajo vloge po elektronski pošti;

-   pošljejo vlogo skenirano s podpisom vlagatelja.

V primeru, da kmet ne more poslati skenirane vloge, naj pošlje vlogo po elektronki pošti nepodpisano. V tem primeru bo uradno zabeleženo, da vloga ni podpisana zaradi izrednih razmer (COVID -19). Tudi nepodpisana vloga se smatra za veljavno in se bo obravnavala.

Odločitev od MKGP ali KO bo stranki poslana kot scan odločba oziroma v wordu (v tem primeru bo uradna zabeležka, da odločba ni podpisana zaradi izrednih razmer).

V primeru vlog za nakup neekološkega semenskega materiala lahko oddate vlogo na KO, pri kateri ste vključeni v kontrolo. Za vloge smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah ali elektronskih naslovih:

Bureau Veritas, d.o.o.

telefonska številka: 01 47 57 666                 

elektronski naslov: polona.kramberger@bureauveritas.com

V primeru vlog za nakup neekoloških živali ali drugih izjem pošljite vlogo na elektronski naslov MKGP: sonja.jurcan@gmail.com (gsm.: 031 341 616)

Lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/zbirke/storitve/odobritev-izjeme-od-pravil-ekoloskega-kmetovanja/

 

Oddaja vlog na ta način bo omogočena do konca izrednih razmer povezane z epidemijo koronavirusa (COVID-19).

 

Image
Uradni znak EU
Uradni znak EU
Image
Uradni zaščitni znak
Uradni zaščitni znak