iso 37001 WP

Whitepaper

BOJ PROTI KORUPCIJI IN OHRANJANJE SKLADNOSTI Z NOVIM MEDNARODNIM STANDARDOM ISO 37001

Jun. 17 2019

Komu je namenjen standard ISO 37001?

Podkupovanje predstavlja ključen izziv tako na lokalnih  kot tudi na svetovnih poslovnih trgih. Želja za širjenjem poslovanja in povečanjem dobička ne zahteva le identifikacije in obvladovanja operativnih tveganj, ampak tudi identifikacijo in ublažitev tveganj podkupovanja. Pomembno je poudariti, da širitev poslovanja običajno vključuje birokratske postopke in tako izpostavlja organizacijo tveganjem podkupovanja, s čimer želi bodisi pospešiti birokratske postopke ali celo lobirati za ugodno poslovno klimo. Pri tem, pa moramo vedeti, da podkupnina ni vedno denarna in da je pogosto v obliki storitev, kot so potovanja, obroki ali druge spodbude, ki lahko vplivajo na ugodne odločitve. Dejansko svetovna zakonodaja o korupciji priznava trgovanje z vplivom kot obliko korupcije.

Tako kot je za strateško upravljanje pomembno povečanje dobička je etično in transparentno poslovanje izjemno pomembno za ugled in kulturo organizacije. Pogosto se zgodi, da poslovno osebje sodeluje v dejavnostih korupcije in podkupovanja, da bi si olajšalo vstop in nadaljnjo prisotnost na trgu. Zato zagotavljanje nadzora nad podkupovanjem ni nič manj pomembna naloga in odgovornost najvišjega vodstva organizacij kot so to odgovornosti za varnost in zdravje zaposlenih, kakovost in varovanje okolja. Novi mednarodni standard ISO 37001 je namenjen vsem organizacijam, ki želijo dokazati svojo integriteto.

Organizacija, ki je certificirana po standadu ISO: 37001 2016 je odprta za javnost, saj njeno najvišje vodstvo deluje brez strahu. Poleg tega tak subjekt izkazuje zvestobo in skladnost z zakonodajo o podkupovanju. Še pomembneje pa je, da s tem, ko se je odločila za certificiranje, organizacija potrjuje svojo zavezanost k sodelovanju z organizacijami, ki podobno razmišljajo, pri obvladovanju podkupovanja in korupcije po svetu.