VARJENJE

VARJENJE

VAŠI IZZIVI

Vse konstrukcije izhajajo iz osnovne teorije projektiranja, kateremu sledi izvedba kontrol s katerimi se dokazuje skladnost izvedbe s projektno dokumentacijo in veljavno zakonodajo. Proces ocenjevanja vključuje preizkušanje materialov, spojnih sredstev in zvarnih spojev. Poleg tega je, potrebno za uspešno izvedbo projekta, dobro poznavanje sestavnih delov, ki se uporabljajo pri izdelavi konstrukcij, saj so nam v pomoč pri prepoznavanju morebitnih tveganj na samem začetku postopka izdelave. Ta pristop zmanjšuje zamude in zagotavlja celovitost izvedbe projekta.

NAŠE REŠITVE

Kakšne so prednosti koriščenja naših storitev na področju varilnih tehnologij?

Naši inženirji temeljito razumejo metalurgijo, postopke varjenja in druge tehnike izdelave. To jim omogoča, da morebitne težave ugotovijo že v zgodnjih fazah izdelave ali montaže. Odpravljanje morebitnih težav je tako hitro in učinkovito ter  zmanjšuje možnost nastanka dodatnih stroškov in zamude pri izvedbi del. Ta proaktivni pristop, ki pomembno prispeva k načrtovanju projekta, je osredotočen na preprečevanje težav, uspešno upravljanje in končno izvedbo projekta.

Na področju varilnih tehnologij opravljamo naslednje storitve:

  • Bureau Veritas ima ključno vlogo pri podpori strank ob izdelavi in ​​postavitvi komponent, ki se uporabljajo v gradbenih projektih, in sicer s storitvami zagotavljanja kakovosti.
  • Bureau Veritas običajno zastopa interese investitorjev, lastnikov in lokalnih skupnosti ter zagotavlja kakovosten nadzor nad izvedbo varjenja v fazi izdelave elementov jeklenih konstrukcij.
  • S svojimi storitvami zagotavljamo, da materiali in procesi izpolnjujejo kakovostne zahteve, določene v projektu. Ne glede na to, kje se storitve Bureau Veritas opravljajo, je naš cilj preveriti ali so izdelki, ki jih je priskrbel dobavitelj, popolnoma v skladu s pričakovanji naših strank.
  • Naši postopki kontrole varjenja in konstrukcijskega jekla ter izkušnje naših strokovnjakov, omogočajo našim strankam, učinkovitejšo in bolj kakovostno izpeljavo projektov. Hkrati pa s tem zmanjšujemo zamude pri projektih in gradnji ter kasnejše stroške servisiranja in vzdrževanja.

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 475 76 52