Ugotavljanje skladnosti vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženih območjih

Ugotavljanje skladnosti vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženih območjih

Zahteve za vgraditev opreme

V eksplozijsko ogrožene prostore je dovoljeno vgraditi in uporabljati le opremo, ki je izdelana v ustrezni protieksplozijski izvedbi (tako imenovano »Ex opremo«) oziroma opremo, ki ne predstavlja nevarnosti za pojav virov vžiga in s tem nevarnosti za pojav eksplozije in ogrožanje zaposlenih in tretjih oseb. Vgraditev opreme smejo izvajati le usposobljeni izvajalci. Usposobljeni izvajalec za vgraditev opreme je tisti, ki ima certifikat o usposobljenosti za vgraditev opreme v eksplozijsko ogroženih območjih, ki ga je izdal organ za ugotavljanje skladnosti.

Certifikati skladnosti  elaborata, skladnosti vgraditve opreme in skladnosti vzdrževanja vgrajene opreme se lahko pridobivajo sočasno ali postopoma.

Certifikat o skladnosti vgraditve opreme

Takoj po zaključku vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženo območje in pred začetkom uporabe je potrebno pridobiti certifikat o skladnosti vgraditve opreme (lahko je tudi en certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve opreme, če se aktivnosti izvajajo sočasno). Certifikat je potrebno obnoviti le ob spremembah, ki lahko vplivajo na protieksplozijsko zaščito. Periodika ni zahtevana. Certifikat o skladnosti izda organ za ugotavljanje skladnosti.

Ostale storitve s področja protieksplozijske zaščite

Ugotavljanje skladnosti ELABORATOV eksplozijske ogroženosti

Ugotavljanje skladnosti VZDRŽEVANJA OPREME v eksplozijsko ogroženih prostorih

Ugotavljanje skladnosti USPOSOBLJENOSTI IZVAJALCEV v podjetjih za vgraditev, vzdrževanje, servisiranje in popravila Ex opreme

 

Kontaktirajte nas

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540