Elaborat atex logo 2020

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI ELABORATOV PROTIEKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI

ELABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI Z OCENO TVEGANJA

Po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS 41/2016) morajo imeti vse organizacije, ki v svojih poslovnih procesih uporabljajo gorljive prahove, vnetljive tekočine in gorljive pline, izdelan Elaborat eksplozijske ogroženosti. Delodajalec mora oceniti tveganja, ki izhajajo iz eksplozivnih atmosfer in za ta namen zagotoviti Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja.

Tak elaborat se mora izdelati pred začetkom izvajanja del v eksplozijsko ogroženih prostorih in  pregledati ter popraviti ob bistvenih spremembah, razširitvah ali zamenjavah na delovnem mestu, ki lahko vplivajo na ukrepe protieksplozijske zaščite.

V elaboratu eksplozijske ogroženosti se definirajo eksplozijsko ogrožena področja, ki se razdelijo na cone eksplozijske nevarnosti, podajo se zahteve za vgrajeno opremo in drugi ukrepi protieksplozijske zaščite (npr. zahteve za varno uporabo delovne opreme, zahteve za vzdrževanje itd.). Sestavni del elaborata eksplozijske ogroženosti je tudi ocena tveganja. V oceni tveganja se poda verjetnost pojavljanja eksplozivnih atmosfer, verjetnost pojavljanja virov vžiga in verjetnost pojava eksplozije. Ocena tveganja mora na koncu podajati sprejemljiv nivo tveganja.

Izdelavo elaborata običajno delodajalec naroči pri zunanjih inštitucijah, ki imajo ustrezne strokovnjake, izkušnje ter prakso pri izdelavo elaboratov. Seveda pa mora tudi sam pri tem aktivno sodelovati s podajo ustreznih podatkov in informacij glede izvajanja delovnih procesov.

JE ZAGOTOVITEV ELABORATA EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI VSE KAR MORA STORITI DELODAJALEC?
Ne. Za izdelan elaborat si mora delodajalec pridobiti Certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti.

KDO IZDA CERTIFIKAT O SKLADNOSTI?
Certifikat o skladnosti elaborata izda organ za ugotavljanje skladnosti
, Bureau Veritas, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji in je pooblaščen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, po predhodni presoji in po uskladitvi zahtev in ukrepov s stanjem na objektu, za katerega je elaborat pripravljen.

ALI Z IZDELAVO ELABORATA IN PRIDOBITVIJO CERTIFIKATA IZPOLNJUJEMO ŽE VSE ZAHTEVE IZ PRAVILNIKA O PROTIEKSPLOZIJSKI ZAŠČITI?
Ne še. Potrebno je izvesti še presojo skladnosti vgraditve opreme in si pridobiti tudi certifikat o skladnosti vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih oziroma o izvedenih ukrepih protieksplozijske zaščite. Certifikat o skladnosti vgraditve izda, podobno kot za elaborat, organ za ugotavljanje skladnosti.

OSTALE STORITVE S PODROČJA PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE

Ugotavljanje skladnosti VGRADITVE OPREME v eksplozijsko ogroženih prostorih

Ugotavljanje skladnosti VZDRŽEVANJA OPREME v eksplozijsko ogroženih prostorih

Ugotavljanje skladnosti USPOSOBLJENOSTI IZVAJALCEV v podjetjih za vgraditev, vzdrževanje, servisiranje in popravila Ex opreme

 

Kontaktirajte nas

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540