PREGLED SKLADNOSTI KAKOVOSTNIH ZAHTEV ZA POSAMEZNE PROIZVODE

PREGLED SKLADNOSTI KAKOVOSTNIH ZAHTEV ZA POSAMEZNE PROIZVODE

Pregled skladnosti kakovostnih zahtev je sklop aktivnosti za zagotavljanje kakovosti izdelkov. Dejavnosti se osredotočajo na ugotavljanje napak v dejansko proizvedenih izdelkih. Vključuje kontrolo kakovosti (QC), ki je namenjena odkrivanju (in popravljanju) napak v končnem izdelku. Nadzor kakovosti je zato reaktivni proces.

Cilj QC je ugotoviti pomanjkljivosti po izdelavi izdelka in preden se ga sprosti. Gre za iskanje in odpravljanje virov problemov kakovosti s pomočjo orodij in opreme, tako da so zahteve kupcev vedno izpolnjene.
Pregled skladnosti kakovostnih zahtev vključuje dejavnosti ali tehnike, ki se uporabljajo za doseganje in ohranjanje kakovosti proizvodov, postopkov in storitev.Za kontrolo kakovosti je običajno odgovorna posebna ekipa, ki testira izdelek za napake.
Validacija / testiranje programske opreme je primer kontrole kakovosti
Ko se statistična orodja in tehnike uporabljajo za končne izdelke (procesni rezultati), se imenujejo statistična kontrola kakovosti (SQC) in spadajo pod QC.

QC je korektivno orodje.

Zagotavljanje kakovosti (QA) se nanaša na postopek, ki se uporablja za ustvarjanje rezultatov, in ga lahko izvede menedžer, stranka ali celo presojevalec tretje osebe. Primeri zagotavljanja kakovosti so kontrolni seznami postopkov, revizije projektov ter razvoj metodologije in standardov.

Nadzor kakovosti (QC) se nanaša na dejavnosti, povezane s kakovostjo in z ustvarjanjem rezultatov projekta. Kontrola kakovosti se uporablja za preverjanje, ali so rezultati sprejemljive kakovosti in da so popolni in pravilni. Primeri dejavnosti nadzora kakovosti vključujejo preglede, ocenjevalne preglede in postopek testiranja.
Kontrola kakovosti pomeni spoštovanje zahtev. Zagotavljanje kakovosti je generično in ne zadeva posebnih zahtev izdelka, ki se razvija.
Dejavnosti zagotavljanja kakovosti se določijo pred začetkom proizvodnega dela in se te dejavnosti izvajajo med razvojem izdelka. Nasprotno se dejavnosti nadzora kakovosti izvajajo po razvoju izdelka.

Pregled skladnosti kakovostnih zahtev izvajamo za naslednja področja:

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 4757 652