KONTROLA PRED ODPREMO BLAGA

KONTROLA PRED ODPREMO BLAGA

Podjetja, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino, želijo zmanjšati tveganja (dobavitelj pošlje napačno blago ali ga sploh ne pošlje, kakovost  ne ustreza, zaradi neustrezne dokumentacije blago čaka na carini ipd).

Različne države imajo različne zakonodajne zahteve in ko podjetje svoje blago izvozi v posamezno državo, mora spoštovati te zahteve. Določene vrste blaga je v posamezne države prepovedano uvažati; blago pa se nato npr. vrne v državo izvoza, kar pomeni dvojne stroške transporta, stranka pa blaga ne prejme.

Kontrola pošiljk pred izvozom je lahko le kontrola pošiljke (Pre-shipment Inspection PSI) ali pa tudi potrjevanje skladnosti (Verification of Conformity VoC). Nekatere države ne zahtevajo nikakršne kontrole, v drugih državah zadošča PSI, tretje pa zahtevajo obvezen VoC. Kontrolo lahko od dobavitelja zahteva tudi stranka.

Kaj zajema kontrola pošiljke (Pre-shipment inspection PSI)?

Je storitev, kjer se preveri ali pripravljeno blago izpolnjuje specifikacije (zahteve) stranke, ali je pripravljena ustrezna količina blaga in ali je na prodajno-dobavni dokumentaciji navedena ustrezna cena.

PSI se izvaja v skladu z zahtevami WTO v imenu carinske službe države uvoznice ali v imenu kupca blaga.

Z izvajanjem PSI se izboljša transparentnost v mednarodni trgovini, zagotovi se, da je dobavljeno blago v skladu z zahtevami kupca, hkrati pa imajo organi posameznih držav večjo kontrolo nad mednarodno trgovino.

Kako poteka kontrola pošiljke?

1. Registracija predvidenega uvoza v državi uvoznici:
Uvoznik posreduje  lokalni pisarni Bureau Veritas  predračun (proforma invoice).

2. Aktivnosti v državi izvoza:
Inšpektor se dogovori za termin kontrole (običajno v terminu, ko se bo blago odpremilo).
Inšpektor preveri pripravljeno dokumentacijo in blago (ali sta v skladu s predračunom, zahtevami kupca oz. drugo dokumentacijo…). Kompetentna oseba Bureau Veritasa na osnovi inšpekcijskega poročila preveri/določi carinsko klasifikacijo blaga ter na osnovi carinske zakonodaje v državi uvoznici preveri/določi vrednost blaga. Bureau Veritas izda Končno poročilo.

3. Aktivnosti v državi uvoza:
Lokalna pisarna Bureau Veritas prejme Končno poročilo. Končno poročilo, morebitni certifikat oz. drugo obvezno dokumentacijo posreduje uvozniku. Uvoznik posreduje vso dokumentacijo carinski službi.

Kaj je potrjevanje skladnosti pred odpremo (Verification of Conformity VoC )?

Je storitev, kjer se preveri ali pripravljeno blago izpolnjuje zakonodajne zahteve države uvoznice oziroma druge primerljive akte (npr. standardi).

Preverjanje skladnosti se izvede pred odpremo – skladnost se lahko preveri dokumentacijsko (poročila o preizkusu, ki ga je opravila akreditirana organizacija…), lahko pa se izvede testiranje blaga. Pred odpremo je potrebno preveriti, ali dokumentacija ustreza pripravljenemu proizvodu (specifikacije, količina…).

Z izvajanjem VoC se:

– kupce zaščiti pred nevarnimi, nekakovostnimi ali ponarejenimi proizvodi,
– zagotovi, da kupec prejme blago, ki ga je naročil,
– olajša mednarodna trgovina, saj blaga ni potrebno ponovno testirati,
– lokalna industrija je dodatno zaščitena, saj na trg ne prihajajo cenejši, a nekvalitetni proizvodi.

Kako poteka preverjanje skladnosti pred izvozom?

1. Registracija predvidenega uvoza:
Uvoznik ali izvoznik morata posredovati v Bureau Veritas naročilo za inšpekcijo (Inspection Order), kjer so navedeni detajli pošiljke.

2. Aktivnosti v državi izvoza:
Inšpektor se dogovori za termin kontrole (običajno v terminu, ko se bo blago odpremilo). Pred samo kontrolo se preveri, ali so za blago pridobljeni certifikati ali potrdila o preizkusih. Inšpektor preveri pripravljeno dokumentacijo in blago, po potrebi sodeluje pri preizkušanju ter pripravi poročilo o inšpekciji.

3. Aktivnosti v državi uvoza:
Lokalna pisarna Bureau Veritas na osnovi poročila o inšpekciji izda Certifikat o skladnosti (Certificate of Compliance), ki je s hologramom zaščiteno pred poneverjanjem in ga posreduje uvozniku. Uvoznik posreduje certifikat carinski službi.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323