Kontrola količine in kakovosti premog in minerali

Kontrola količine in kakovosti v mednarodni trgovini
Premog, rude in minerali

IZZIVI

Mednarodna trgovina je vse živahnejša in vključuje vedno večje število sodelujočih, vključno z uvozniki, izvozniki, trgovci, bankami, zavarovalnicami, nevladnimi in javnimi organizacijami tako na državni kot na mednarodni ravni. Pri vsakem prenosu lastništva ali posesti potrebujejo sodelujoče stranke podporo neodvisne tretje strani, ki zanje preverja ustreznost količine in kakovosti blaga. Poleg tega potrebujejo takojšnje informacije o lastnostih blaga, ki lahko vplivajo na nakupno-prodajni odnos.

REŠITEV

Kontrola premoga, rud in mineralov zajema ugotavljanje količine blaga na podlagi ugreza ladje, nenehno vzorčenje blaga na transportnem traku, pripravo vzorcev za laboratorijske analize, testiranja in analize, ugotavljanje vlažnosti blaga, pošiljanje, hrambo in uničenje vzorcev ter izstavitev ustreznih listin (certifikati, poročila, slikovni dokazni material).

Ključne prednosti:

 • Zagotovilo o ustreznosti količine, kakovosti in pomembnih lastnostih blaga.
 • Sposobnost pravočasnega odziva in zaščita interesov naročnika kontrole, če se pojavi težava.
 • Rezultati pregleda, ki ga je izvedla tretja stranka, se lahko uporabijo kot pomoč pri prodaji.
 • Certifikat je lahko eden od pomembnejših dokumentov pri plačilu na podlagi dokumentarnega akreditiva.

NAŠ PRISTOP

Naloge izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi in lastnimi internimi postopki, skladnimi s tistimi, ki jih določajo mednarodni standardi ali strokovne organizacije.

Določitev obsega: S stranko določimo okvir in obseg pregleda. To lahko vključuje specifikacije izdelka, ki naj bi ga pregledali, izdajo specifičnega kontrolnega lista in opredelitev naše naloge. Dogovorimo se o sestavi končnega poročila, da lahko izpolnimo/presežemo pričakovanja stranke.

Pregled blaga: Po določitvi obsega naloge Bureau Veritas v skladu z naročilom na mestu pregleda zagotovi prisotnost izkušenega kontrolorja/kontrolorjev, vključno z vsemi potrebnimi informacijami (specifikacije, kontrolni list itd.)

Poročanje: Poročilo s terena se odda lokalni pisarni, ki nato redno obvešča stranko o napredovanju postopka in rezultatih pregleda. Na zahtevo izdamo končno poročilo o pregledu ali certifikat, ki ga prejme stranka.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • UGLED

  Bureau Veritas je ena vodilnih certifikacijskih in kontrolnih hiš na svetu. Več kot 66.000 zaposlenih po vsem svetu, dolgoletna tradicija in številne izkušnje so jamstvo za našo kredibilnost in ugled vašega podjetja. Družba Bureau Veritas je eden izmed vodilnih ponudnikov storitev kontrole blaga, ki deluje kot podpora mednarodne trgovine na vseh petih celinah.

 • OMREŽJE

  Z več kot 1400 pisarnami in laboratoriji po vsem svetu Bureau Veritas deluje v več kot 140 državah po svetu, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

 • TEHNIČNO ZNANJE

  Bureau Veritas je dober partner ne le zaradi globalne prisotnosti, temveč tudi zaradi povezanih znanj množice usposobljenih in visokokvalificiranih strokovnjakov, ki sestavljajo uspešen tim.

 • MEDNARODNA PRIZNANOST

  Bureau Veritas je aktiven član naftnega odbora organizacije IFIA (International Federation of Inspection Agencies). Vse aktivnosti so izvedene v skladu s standardi API in IP.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR ITD
051 355 323