KONTROLA KOLIČINE IN KAKOVOSTI KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVIL

KONTROLA KOLIČINE IN KAKOVOSTI KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVIL
UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN KOLIČINE VAŠIH POŠILJK

POSLOVNI IZZIV

Mednarodna trgovina je vse živahnejša in vključuje vedno večje število akterjev, vključno z uvozniki, izvozniki, trgovci, bankami, zavarovalnicami, nevladnimi organizacijami in javnimi organizacijami tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Pri vsaki transakciji pride do prenosa lastništva oziroma odgovornosti. Deležniki potrebujete podporo neodvisne tretje strani, ki preveri ustreznost blaga, poleg tega potrebujete tudi hitro poročilo s terena o kakovosti, teži ali kakšni drugi specifični lastnosti izdelka.

REŠITEV

Kaj je pregled kmetijskih pridelkov, krmil in živil?

Pregled kmetijskih pridelkov, krmil in živil vključuje pregled izdelkov glede na specifična merila, kot so kakovost, teža, pakiranje in označevanje. Takšni pregledi se lahko izvajajo na različnih mestih v dobavni verigi izdelka, vključno s proizvodnim obratom ter lokacijami , kjer poteka natovarjanje ali raztovarjanje. Kontrolorji družbe Bureau Veritas nadzorujejo postopke, poročajo o vizualnih kontrolah stanja tovora, kontrolirajo težo in odvzemajo vzorce, da lahko ocenijo izdelek na mestu samem ali po potrebi potrdijo kakovost z analizami v laboratoriju. Poleg tega kontrolirajo transportna sredstva in skladiščne prostore, način skladiščenja blaga, svetujejo pri sklepanju poslov in izvajajo druge specifične naloge. Kontrolorji lahko tudi preštejejo število enot pakiranja in opravijo druge zahtevane specifične naloge. Naročniku redno poročajo v vseh fazah postopka.

Katere so ključne prednosti?

 • Prepričanost o dejanski teži in kakovosti (ali drugem merilu) izdelka.
 • Sposobnost pravočasnega odziva in zaščita interesov naročnika kontrole, če se pojavi problem.
 • Rezultati pregleda, ki ga je izvedla tretja stranka, se lahko uporabijo kot pomoč pri prodaji.
 • Certifikate lahko uporabite tudi kot enega od dokumentov, ki ga predložite skupaj z akreditivom.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

 • Ugled

  Družba Bureau Veritas, ustanovljena leta 1828, je ena izmed vodilnih ponudnikov storitev kontrole blaga, ki deluje kot podpora mednarodne trgovine na vseh petih celinah.

 • Široka mreža

  Z mrežo 1.330 pisarn in laboratorijev ter preko 62.000 zaposlenimi v več kot 140 državah zagotavlja Bureau Veritas storitve 400.000 strankam v številnih industrijah po vsem svetu.

 • Prilagodljive storitve

  Bureau Veritas storitve prilagaja zahtevam naročnikov.

 • Mednarodna priznanost

  Smo člani specializiranih mednarodnih organizacij kot so FOSFA (Fats and Vegetable Oils), SAL in RSAL (Sugar Associations). Bureau Veritas je aktiven član kmetijskega odbora organizacije IFIA (International Federation of Inspection Agencies).

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323