KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM

KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM

Vsak prodajno – nakupni odnos vključuje tveganja. V večini industrijskih sektorjev, veliki gradbeni projekti vključujejo nakup množice sredstev, ki jih dobavljajo različni proizvajalci. Kakovost in varnost sta v teh projektih ključna, zatorej je zelo pomembno preveriti kakovost vsakega izmed uporabljenih sredstev, ne glede na njegovo velikost. Te komponente se vključujejo tako surovine kot izdelane produkte. Nekateri znaki raznovrstnosti omenjenih sredstev lahko vključujejo nosilce, kadi, cevi in cevovode, opremo, od ventilov in pip do kotlov in motorjev, do električnih in elektronskih naprav. V kolikor je eno izmed sredstev nekakovostno in ne zadostuje standardu ter napaka ni odkrita, tveganje postane problem celotne zgradbe oz. infrastrukture.

Kaj je kakovostni in količinski prevzem?

Vključuje pregled predmetov v proizvodnji pred dostavo.  Gre za najbolj stroškovno učinkovit in primeren način, da določimo ali produkt, storitev, proces, del opreme ali inštalacija skladna z izraženo potrebo, pričakovanjem strank, veljavnimi predpisi ali drugimi posebnimi zahtevami. Kontrola količine in kakovosti lahko vključuje pregled projektiranja, pregled certifikatov za opremo in stroje, vizualni pregled, nedestruktivno testiranje (NDT), prisotnost, nadzor ali izvajanje mehanskih ali funkcionalnih testov.

 Katere so ključne prednosti?

  • Izognite se tveganjem, povezanim s težavami s kakovostjo in varnostjo pri dobavi in nakupu.
  • Neodvisne ocene zagotavljajo nepristransko oceno.
  • Podrobna poročila in certifikati zagotavljajo zaupanje v uporabo dobavljenih artiklov.
  • Storitve so stroškovno učinkovita rešitev za preverjanje organizacij za zagotavljanje kakovosti / nadzor kakovosti dobaviteljev.
  • Na voljo vam je usposobljeno osebje z ustreznimi izkušnjami in kvalifikacijami.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Veliko naših kontrolorjev in presojevalcev je CWI akreditiranih (Certified Welding Inspector), ASNT Nestructive Testing Technicians ali NACE certificiranih. Imajo dolgoletne izkušnje pri ocenjevanju stanja gradbenih materialov. Ko se med proizvodnim procesom ugotovijo težave, pomagamo strankam pri odločanju in nudimo rešitve za ponovno vzpostavitev delovanja.

  • Zakaj naš oddelek za kakovost ne more pregledati kupljenih materialov?

Če vaši inšpektorji za kakovost delajo na eni lokaciji ali na omejenem številu lokacij, bi bili stroški previsoki. Poslati jih boste morali v vsako državo, kjer so izdelani materiali za vaš projekt.

  • Kaj se lahko zgodi, če se izdelki pregledajo ob prihodu?

Če se odločite pregledati materiale in dele opreme ob prihodu, obstaja veliko pomembnih tveganj: pozna ocena (če je oprema napačna, nastanejo zamude pri novi dobavi); pomanjkanje drage merilne opreme, ki je običajno na voljo v delavnici proizvajalca; nezmožnost preverjanja predmetov, ki so skriti, ko je oprema sestavljena.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323