hazop

HAZOP
ORODJE ZA PREPOZNAVANJE VZROKOV NEZAŽELENIH DOGODKOV V INDUSTRIJSKIH OBRATIH.

POSLOVNI IZZIV

V izogib tveganjem je potrebno v času načrtovanja objekta, med gradnjo in med obratovanjem objekta opraviti študijo HAZOP, ki služi prepoznavanju in preprečevanju vzrokov nezaželenih dogodkov v industrijskih obratih, ki pomenijo potencialno nevarnost za zdravje in varnost zaposlenih, okolje, premoženje in ugled organizacije.

REŠITEV

Kaj je HAZOP?

HAZOP je preizkušena, strukturirana metoda za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. S to tehniko v okviru izbranega tima natančno pregledamo postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, da bi ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti.

Izvedbo študije HAZOP vodi izkušen koordinator. Za različne projekte vključuje osrednjo skupino oseb iz različnih tehničnih področji (razvojni inženirji, tehnologi, procesni in varnostni inženirji, vzdrževalci …).

Kaj so ključne koristi?

Celostno prepoznavanje nevarnosti je temelj učinkovitega obvladovanja tveganja. Če namreč nevarnosti ne prepoznamo, ni mogoče sprejeti ukrepov za zmanjševanje tveganja. Spregledana nevarnost lahko pomembno vpliva na skupen uspeh projekta. Učinkovita študija HAZOP zagotavlja najtemeljitejše preglede načrtov in preverja varnost, okolje, delovanje in vzdrževanje. HAZOP zagotavlja, da:

  • prepoznamo možna odstopanja od izbranega načrta in jih popravimo;
  • razkrijemo nevarnosti v postopkih in opremi HSE;
  • lahko načrtujemo dejanja za nujne procesne ali merilne izboljšave;
  • so rezultati v primerni obliki za predstavitev vodstvu in drugim zainteresiranim.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas je načrtoval, vodil, izvedel in poročal o več sto študijah HAZOP po vsem svetu. V številnih primerih je študijam sledilo spremljanje in validacija odzivov za zagotovitev, da so projekti sprejemljivi za namen obratovanja.

Bureau Veritas zagotavlja izkušeno osebje, ki sodeluje v študijah HAZOP – kot inženirji ali strokovnjaki za HSE.

Kontaktirajte nas

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540