ENERGETSKO CERTIFICIRANJE STAVB

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE STAVB

ZNIŽANJE STROŠKOV Z UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE

Bureau Veritas nudi strankam različnih področij in panog pomoč pri celovitih rešitvah na področju upravljanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije. Storitve obsegajo več prepletajočih področij, zato pri Bureau Veritas posvečamo veliko pozornosti izbiri rešitve po meri stranke.

Pomagamo vam pri vpeljevanju ali nadgradnji učinkovite rabe energije. Pridobitve so jasno merljive in predstavljajo prihranke pri stroških vašega poslovnega procesa ter hkrati izkazujejo vašo okoljsko ozaveščenost.

Učinkovito energetsko upravljanje znižuje stroške vašega poslovanja in prispeva k varovanju okolja.

NAŠE STORITVE POVEZANE Z ENERGETSKO UČINKOVITOSTJO POSLOVANJA:

energetski pregledi
• študije izvedljivosti alternativnih virov;
• študije izvedljivosti izrabe obnovljivih virov energije;
• ciljno spremljanje rabe energije;
• pomoč pri vzpostavitvi energetskega knjigovodstva;
• energetsko bilanciranje;
• energetsko svetovanje;
• pomoč pri pogodbenih odnosih energetskega pogodbeništva;
• izdelava poslovnih načrtov za učinkovito energetsko upravljanje;
• identifikacija potreb in energetsko učinkovito optimiziranje procesov.

Kontaktirajte nas

SAMO TUMA
VODJA PRODAJE
01 475 76 52