Biosafety management system

BIOSAFETY MANAGEMENT SYSTEM

OBVLADOVANJE tveganj za okužbe na delovnem mestu

Delovna okolja ostajajo ogrožena zaradi izbruha nalezljivih bolezni. Bureau Veritas je na podlagi izkušenj s COVID-19 razvil sistem vodenja biološke varnosti – BIOSAFETY MANAGEMENT SYSTEM – sistemski pristop za izvajanje varnostnih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje okužb in zagotavljajo varno delovno okolje za zaposlene, stranke in obiskovalce.

Standard sistema vodenja biološke varnosti Bureau Veritas:

 • temelji na večdesetletnih izkušnjah na področju presojanja in certificiranja sistemov vodenja,
 • odseva enotno strukturo najnovejših ISO standardov, ki omogoča integracijo standarda v obstoječe sisteme vodenja, možno pa ga je tudi uporabiti kot samostojno rešitev.
PROMOCIJA VARNEJŠEGA DELOVNEGA MESTA

Standard za certificiranje biološke varnosti so razvili strokovnjaki Bureau Veritas za certificiranje sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu z uporabo najnovejših smernic pri strategijah obvladovanja tveganj nalezljivih bolezni. Sistem vodenja vzpostavlja nov protokol za spremljanje zdravja zaposlenih v celotni organizaciji in izvajanje sanitarnih protokolov na delovnem mestu, ki pripomorejo k zmanjšanju tveganja za okužbe po izbruhu nalezljive bolezni. Protokol vključuje:

1. Akcijski načrt, ki temelji na oceni tveganja za reševanje vprašanj, kot so obveznosti skladnosti, odsotnost z dela, navzkrižno usposabljanje zaposlenih in prekinitve dejavnosti.

2. Redne notranje presoje in pregledi sistema vodenja za zagotavljanje skladnosti in nenehnega izboljševanja.

UPORABA PRAVIH UKREPOV ZA USPEŠNO IZVAJANJE

Da bi bili preventivni ukrepi učinkoviti, morajo biti ti vključeni v obstoječe operativne procese organizacije ter vedenje in odnos zaposlenih. Prepoznavanje in vzdrževanje ustreznih ukrepov in kompetenc je ključnega pomena za zmanjšanje tveganja izbruha. Ukrepi vključujejo tako maske za obraz, razkužila in smetnjake brez dotika kot tudi doseganje standardov usposobljenosti zaposlenih in sporočanje odgovornosti.

Če pride do izbruha, je v sistem vodenja vkomponiran učinkovit nadzor tveganja na delovnem mestu, da se okužbe čim bolj omejijo. Obsega inženirski in administrativni nadzor, ki vključuje fizične zaščite in drseči delovni čas, da bi omogočili socialno distanciranje, varne delovne prakse za zmanjšanje trajanja in pogostosti izpostavljenosti, pa tudi osebno zaščitno opremo za dodatno zaščito.

ključne prednosti

 • PREPREČITEV PREKINITEV POSLOVANJA

  s protokoli za obvladovanje tveganja nalezljivih bolezni.

 • BOLJŠA PRIPRAVLJENOST ORGANIZACIJE

  na prihodnje izbruhe.

 • DOKAZ ZAVEZANOSTI

  varnosti in zdravju vseh vaših deležnikov.

 • ZMANJŠANJE TVEGANJ ZA OKUŽBE

  zaradi izpostavljenosti na delovnem mestu.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
PRODUKTNI VODJA                                                                                                                                 041 377 329