ALARP

ALARP

Metoda ALARP (As Low as Reasonably Practicable) je del procesa sprejemanja odločitev v industriji, kjer so prisotna visoka tveganja (naftno-plinska industrija). Metodo ALARP so za sprejemanje odločitev prevzele številne organizacije po vsem svetu.

Kaj je metoda ALARP?

Metoda ALARP združuje več metodologij in elementov, kot so:

  • Identifikacija in premislek o vrsti mogočih ukrepov za nadaljnje zmanjševanje tveganj skozi postopek delavnic/strukturiranega brainstorming-a.
  • Sistematična analiza identificiranih ukrepov in vpliv na izboljšavo varnosti.
  • Kvalitativno ocenjevanje stroškov in koristi.
  • Ko kvalitativna analiza ne zadošča, dodatna izvedba kvantitativne analize koristi stroškov za izboljšave in relevantne izračune.
  • Implementacija (ali načrtovana implementacija) identificiranih ukrepov.
  • Dokumentiranje procesa in rezultatov.

Bureau Veritas organizira delavnice za izvedbo ocen tveganj po metodi ALARP.

Študija ALARP je pogosto zadnja faza formalnega poročanja o varnosti in se osredotoča na področja z visokim tveganjem. Izhodiščna točka za študijo ALARP je seznam ključnih dejavnikov tveganj, ki jih pridobimo iz kvantitativne ocene tveganja (QRA).

Kakšne so ključne koristi ALARP?

  • Več znanja o opremi, potrebni za zagotavljanje varnosti.
  • Manjše tveganje za zaposlene in okolje.
  • Skrajšanje časa izpadov proizvodnje.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Rezultat izvedbe študije ALARP pomembno vpliva na obvladovanje varnosti in zdravja ter tveganja za zaposlene. Vsi koraki morajo biti obravnavani in zaključeni. Naši inženirji imajo izkušnje pri vodenju celotnega procesa.

Kontaktirajte nas

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540