Image
USPOSABLJANJE

USPOSABLJANJE

V skladu z zahtevami zakonodaje, ki od delodajalca zahteva redno usposabljanje zaposlenih, izobražujemo:
• o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom;
• delavce upravljavce mostnih in avtodvigal, viličarjev in težke gradbene mehanizacije;
• osebje, ki dela v eksplozijskih conah.

Razpisni seminarji potekajo na vnaprej dogovorjenih lokacijah in so namenjeni udeležencem iz različnih podjetij. Vse seminarje iz naše ponudbe izvajamo tudi za zaključene skupine na sedežu organizacij. Ti seminarji so tako časovno kot vsebinsko prilagojeni potrebam in željam naročnika.

Vrste seminarjev, ki jih izvajamo, so:
• uvodni seminarji s poudarkom na predstavitvi zahtev posameznih standardov;
• seminarji za notranje presojevalce in za vodilne presojevalce, registrirani pri CQI (Chartered Quality Institute) in IRCA (The International Register of Certificated Auditors);
• osvežilni seminarji in delavnice s poudarkom na učinkoviti izvedbi notranjih presoj;
• zakonsko predpisana usposabljanja s teoretičnim oziroma praktičnim preizkusom.