NADGRADNJE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Case studies

NADGRADNJE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO LJUBLJANA

8. 7. 2015

06.17.19

STRANKA STRABAG Umweltechnik GmBH

VLOGA BUREAU VERITAS:

- Supernadzor izdelave in montaže jeklenih konstrukcij objektov

- Revizija projektne dokumentacije jeklenih konstrukcij tehnološke opreme

- Supernadzor izdelave in montaže jeklenih konstrukcij tehnološke opreme

- Cerificiranje vgradnje in vzdrževanja opreme v eksplozijsko ogroženih območjih (ATEX)

- Prvi pregledi vgrajene tehnološke opreme z vidika varstva pri delu

- Uposabljanje osebja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom

TRAJANJE: 2014- ONGOING