Image
Usposabljanje in izobraževanje v središču delovnih mest nove realnosti

Usposabljanje in izobraževanje v središču delovnih mest nove realnosti

Apr. 13 2021

V zadnjih 10 letih je digitalna revolucija spremenila naše delovno življenje, tako da so delovna mesta postala bolj prilagodljiva, mobilna in povezana kot kdaj koli prej. Pandemija COVID-19 je to spremembo pospešila z vplivi, ki jih nihče ni mogel predvideti.

SPREMENITE ENO DELOVNO MESTO, SPREMENITE VSE

Sredi leta 2020 je 93% svetovne delovne sile živelo v državah, ki so uporabile nekakšen ukrep zapiranja delovnih mest, da bi preprečile širjenje koronavirusa. To pomeni, da je bilo v povprečju 39 % delavcev v državah OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) vključeno v nenaden in množičen eksperiment z delom na daljavo. Kriza COVID-19 je povzročila spremembo v našem delu, kar je povzročilo premike v tem, kako, kdaj in koliko delamo; spremenila organizacijo delovne sile; odnose med zaposlenimi in delodajalcem; in komunikacijo znotraj organizacije.

Medtem ko je pandemija mnogim zaposlenim dala priložnost, da vzpostavijo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, je organizacijam dala dragoceno priložnost, da premislijo o svojih organizacijskih in delovnih strukturah. Konkretno je prehod na delo na daljavo prisilil več kot 80% svetovnih organizacij, da so pospešile digitalizacijo procesov - več kot 30% pa jih je pospešilo tudi izvajanje programov usposabljanja in izobraževanja. Pred krizo je bilo ocenjeno, da bo do leta 2030 9% vseh zaposlenih delalo v vlogah oziroma na delovnih mestih, ki trenutno ne obstajajo. Danes lahko rečemo, da je bila ta ocena konzervativna.

KAJ BO POTREBNO, DA BODO ORGANIZACIJE USPEŠNE?

Tehnologija je postala ključno sredstvo za organizacije, ki zagotavlja kontinuiteto med krizo in se pogosto izkaže kot časovno in stroškovno učinkovita. Vendar pa tudi odpravlja potrebo po določenih profilih delovnih mest in povzroča nastanek novih, ko se obstoječe naloge reorganizirajo ali avtomatizirajo. To je hkrati izziv in priložnost. Uspeh tehnološkega prehoda podjetja je v veliki meri odvisen od njegove pripravljenosti za pregled celotne dobavne verige, vključno s procesi, nalogami, delovnimi mesti in znanji. Poglobljeno razumevanje vpliva tehnologije na vsako od teh komponent jim omogoča, da zaposlene opremijo z novimi veščinami  in znanji za učinkovit prehod v digitalizirano okolje.

Za preusmeritev in izpopolnjevanje delovne sile je potrebno tesno sodelovanje med oddelki za človeške vire in vodstvom znotraj organizacije ter uslužbenci za tehnologijo. Ti oddelki morajo predvideti potrebe po kadrih na razvijajočih se in nastajajočih področjih, tako da razvijajo veščine obstoječe delovne sile ter se spretno odločajo o zaposlovanju, kjer je to potrebno.

RASTOČE POTREBE, RAZVOJNE SPOSOBNOSTI

Glede na zadnjo raziskavo o izobraževanju, ki jo je izvedel Bureau Veritas, bo v prihodnjih letih močna rast na področju izobraževanja zabeležena na petih področjih: trajnost, varovanje informacij, zasebnost podatkov, sistemi vodenja za živila in prehrano ter sistemi kakovosti, zdravja in varnosti ter varstva okolja (QHSE).

Javnost je vse bolj pozorna na blagovne znamke in organizacije, ki jim pripadajo, zaupanje v etične lastnosti podjetja in obvladovanje tveganj pa sta zdaj pomembni merili za organizacije, ki izbirajo poslovne partnerje. Rezultat tega je, da delo, ki ga opravljajo vodje za kakovost, zdravje in varnost, okolje, tveganje, trajnost, IT, upravljanje in skladnost, pridobiva na pomenu.

PREVERITE CELOTNO PONUDBO USPOSABLJANJ

ODKRIJTE NAŠO PONUDBO ZA USPOSABLJANJE IN RAZVOJ KADROV

Usposabljanja so na voljo v spletnih učilnicah, prilagojena virtualnemu načinu poučevanja. Program je pester in širok in zajema različna področja sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, IATF 16949, ISO 22000, IFS, BRCGS, FSC, PEFC,...), usposabljanj na področju poslovnih znanj in veščin, trajnostnega poslovanja, orodij kakovosti, upravljanja s tveganji ter informacijske varnosti (DPO, GDPR, TISAX®). Virtualno izvajamo tudi štiri različne tečaje za vodilne presojevalce, ki so s strani CQI- IRCA certificirani seminarji.

PRAVA IZBIRA USPOSABLJANJA

Bureau Veritas je vodilna organizacija v svetu na področju sistemov vodenja in usposabljanja presojevalcev, seminarje pa izvaja globalna mreža izkušenih in specializiranih strokovnjakov. Z izbiro Bureau Veritas usposabljanja si organizacije zagotovijo, da njihovi zaposleni obiskujejo tečaje, ki so priznani in spoštovani v njihovi panogi in po vsem svetu. Z edinstveno kombinacijo virtualnega učenja in tečajev v učilnicah, pomagamo zaposlenim pri njihovemu razvoju, tako da so posledično uspešne tudi organizacije, v katerih so zaposleni.

                                                                                                     AKTUALNO