Kontrola količine in kakovosti goriv

KONTROLA KOLIČINE IN KAKOVOSTI GORIV 
KONTROLA KAKOVOSTI IN KOLIČINE VAŠIH POŠILJK

IZZIV

Mednarodna trgovina je vse živahnejša in vključuje vedno večje število sodelujočih, vključno z uvozniki, izvozniki, trgovci, bankami, zavarovalnicami, nevladnimi organizacijami in javnimi organizacijami tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Pri vsakem prenosu lastništva ali posesti različne sodelujoče stranke potrebujejo podporo neodvisne tretje strani, ki zanje preverja ustreznost količine in kakovosti blaga. Poleg tega potrebujejo takojšnje informacije o lastnostih blaga, ki lahko vplivajo na nakupno-prodajni odnos.

REŠITEV

Kontrole nafte in naftnih proizvodov zajemajo preglede kakovosti in količine. Pregledi se izvajajo na različnih točkah transportno-logistične verige; od rafinerije, nakladanja, transporta, razkladanja in skladiščenja, do končnega uporabnika.

Vrste blaga:

Nafta in naftni proizvodi:

 • neosvinčeni motorni bencini po SIST EN 228,
 • dizelsko gorivo po SIST EN 590,
 • biodizel (FAME) po SIST EN 14213 in bioetanol po EN 15376,
 • kurilno olje EL (ekstra lahko) po SIST 1011,
 • utekočinjeni naftni plini (UNP) po SIST EN ISO 1962,
 • težka kurilna olja.

Vrste storitev:

 • ugotavljanje količine in kakovosti nafte in naftnih proizvodov na tankerjih in skladiščih pri prevzemu in predaji blaga,
 • ugotavljanje količin in kakovosti goriv v kopenskih rezervoarjih,
 • vzorčenje iz železniških vagonov in avtocistern,
 • vzorčenje na bencinskih servisih,
 • izvajanje inventurnih meritev,
 • obračunavanje evaporacijskih izgub pri skladiščenju in transportu,
 • pregled in ocena primernosti rezervoarjev, prevoznih sredstev in skladiščnih prostorov,
 • izdelava izvedenskih mnenj.

Monitoring tekočih goriv – ugotavljanje skladnosti kakovosti tekočih goriv (European Fuel Quality Monitoring System FQMS)

 • kontrole na bencinskih servisih, v skladiščih goriv, na mejnih prehodih in pri direktnih dobavah;
 • ugotavljanje kakovosti bencinov, dizelskega goriva in kurilnih olj;
 • ugotavljanje vsebnosti biogoriv v gorivih;
 • izdajanje Poročila o monitoringu kakovosti tekočih goriv;
 • poročanje o kakovosti tekočih goriv Agenciji RS za okolje.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • UGLED

  Družba Bureau Veritas, ustanovljena leta 1828, je eden izmed vodilnih ponudnikov storitev kontrole blaga, ki deluje kot podpora mednarodne trgovine na vseh petih celinah.

 • OMREŽJE

  Z mrežo 1400 pisarn in laboratorijev ter preko 66.000 zaposlenimi v več kot 140 državah zagotavlja Bureau Veritas storitve 400.000 strankam v številnih industrijah po vsem svetu.

 • PRILAGODITEV STORITEV

  Bureau Veritas storitve prilagaja zahtevam naročnikov.

 • Mednarodna priznanost

  Bureau Veritas je aktiven član naftnega odbora organizacije IFIA (International Federation of Inspection Agencies). Vse aktivnosti so izvedene v skladu s standardi API in IP.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323