IZREDNI PREVOZ TEHNOLOŠKE OPREME PO ŽELEZNICI NA RELACIJI ŠENTILJ – ŠOŠTANJ
Case studies

IZREDNI PREVOZ TEHNOLOŠKE OPREME PO ŽELEZNICI NA RELACIJI ŠENTILJ – ŠOŠTANJ
10. 05. 2012

06.17.19

STRANKA T1 transportni inženiring & SŽ Infrastruktura d.o.o.

VLOGA BUREAU VERITAS:

- Začetni pregled stanja spodnjega in zgornjega ustroja in določitev ukrepov za izvedbo izrednih prevozov

- Kontrolni statični izračuni premostitvenih objektov

- Nadzor izvedbe sanacije objektov in zgornjega ustroja

- Monitoring (meritve) v času izvedbe prevozov

- Pregled stanja spodnjega ustroja po izvedenih prevozi

TRAJANJE: 2013-2014