HSE STORITVE OMV
Case studies

HSE STORITVE
31. 01. 2007

06.17.19

STRANKA OMV

VLOGA BUREAU VERITAS:

- Izdelava požarnih redov, načrtov evakuacije in požarnih načrtov

- Priprava ocene tveganja

- Pregledi in preizkusi aktivne požarne zaščite

- Prvi in periodični pregled delovne opreme

- Opravljanje meritev toplotnega udobja in osvetljenosti

- Usposabljanje osebja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom

- Usposabljanje osebja za izvajanje požarne straže

- Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

TRAJANJE: 2007 – ONGOING