HSE STORITVE
Case studies

HSE STORITVE
07. 12. 2009

06.17.19

STRANKA EKONOMSKA FAKULTETA

VLOGA BUREAU VERITAS:

- Izdelava požarnih redov, načrtov evakuacije in požarnih načrtov

- Pomoč pri izvedbi vaje evakuacije

- Priprava ocene tveganja

- Prvi in periodični pregled delovne opreme

- Periodični pregled dvigal

- Opravljanje meritev toplotnega udobja in osvetljenosti

- Usposabljanje osebja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom

- Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

TRAJANJE: 2009- ONGOING