Image
GRADBENIŠTVO IN INFRASTRUKTURA

GRADBENIŠTVO IN INFRASTRUKTURA

Bureau Veritas deluje v gradbeništvu na vseh področjih zagotavljanja skladnosti, predvsem na področju mehanske odpornosti in stabilnosti objektov. Po dogovoru  izvajamo tudi celovito vodenje projektov. Z revizijami in recenzijami preverjamo skladnost projektne dokumentacije z zahtevami veljavnih predpisov in standardov. Naročniku zagotavljamo varne, gospodarne in učinkovite rešitve. S svetovanjem pri projektnem vodenju vzpostavljamo koordinacijo in nadzor nad celotnim investitorskim procesom projektiranja, izbora izvajalcev, gradbenega nadzora in drugih storitev, potrebnih za uspešno izvedbo projektov.

Bureau Veritas deluje v gradbeništvu na vseh področjih izvajanja investicijskih projektov. Izvajamo tudi svetovanje pri vodenju projektov.

NAČRTOVANJE

V fazi načrtovanja nudimo strokovno pomoč pri zasnovi in načrtovanju objekta, kot je požarna varnost, ter izdelamo revizijo in recenzijo projektne dokumentacije, izdelujemo požarne zasnove in študije požarne varnosti.

PREVERITE CELOTNO PONUDBO NAŠIH STORITEV V FAZI NAČRTOVANJA OBJEKTOV

GRADNJA

V fazi gradnje zagotavljamo strokovno pomoč in svetovanje (pomoč pri izbiri izvajalcev, koordinacija izvedbe del …), izvajamo strokovni nadzor v smislu doseganja zahtevane varnosti in kakovosti ter doseganja postavljenih časovnih in finančnih okvirov.

PREVERITE CELOTNO PONUDBO NAŠIH STORITEV V FAZI IZVEDBE PROJEKTOV

TRAJNOSTNA GRADNJA

Zelena gradnja poveča učinkovitost na področju rabe energije, porabe vode, optimalne izrabe materialov pri gradnji stavbe, uporabe naravi prijaznih materialov, s čimer se zmanjšajo negativni vplivi na zdravje ljudi in samo okolje. Bureau Veritas pomaga svojim strankam pri energetsko in okoljsko učinkoviti gradnji, prenovi in upravljanju nepremičnin. Naše storitve, kot je pomoč pri certificiranju zelene gradnje (LEED, BREEAM), vam omogočajo trženje vaših stavb in infrastrukture v skladu z vodilnimi standardi trajnosti.

  • Certificiranje Zelene gradnje in obnove: LEED
  • Prikaz energetske učinkovitosti vaše stavbe: BREEAM

UPORABA OBJEKTOV

Za dokazovanje doseganja postavljenih zahtev opravljamo prve preglede in meritve inštalacij, strojev in naprav (dvigala, hrup, akustika, aktivna požarna zaščita,…) v času uporabe in vzdrževanja pa izvajamo periodične preglede, ki so pomembni za varno in učinkovito delovanje objekta in doseganja predvidenih standardov (nivoja) uporabe.

PREVERITE PONUDBO NAŠIH STORITEV V FAZI OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV