Finančni sektor in javna uprava

FINANČNI SEKTOR IN JAVNA UPRAVA

Če delujete na področju mednarodne trgovine, uvozu in izvozu blaga, vam lahko pomagamo zmanjšati tveganja, zagotoviti skladnost z zahtevami držav uvoznic vašega blaga ter optimizirati vaše delovanje.

NAŠE STORITVE VKLJUČUJEJO:

  • preglede destinacij odpreme in/ali potrditve ustreznosti izvoženega blaga (ponavadi na podlagi vladnih pogodb), ter preglede v državi prejemnici blaga (v kombinaciji s tehnologijo skeniranja);
  • program nadzora izvoza stavbnega lesa, z namenom preprečevanja pretiranega izkoriščanja gozdov;
  • preglede prevoznih sredstev, s čimer se izboljša varnost cestnega prometa in varnost uporabnikov
  • pomoč pri izvedbi, sledenju in ocenjevanju politike kakovosti, zdravja in varnosti ter okolja (QHSE)
  • certificiranje sistemov vodenja in nadzor dobavne verige.

Pri uvozu, ki igra glavno vlogo v večini gospodarstev, je zaščita državljanov pred podstandardnim uvoženim blagom ena od osnovnih vlog javnih služb. To pomeni zagotavljanje preglednih postopkov za podjetja in državljane ter hitro carinjenje za uvoz.

NAŠA REŠITEV

Varovanje državljanov

Bureau Veritas je akreditiran s strani več držav in mednarodnih organov za preverjanje skladnosti, ocenjevanje blaga na točki izvoza in izdajanje potrdil o skladnosti izvoznikom.

Naš cilj je zagotoviti, da blago, ki je v slabšem stanju, ne vstopi v državo.