ISO 50001 ZMANJŠAJTE PORABO ENERGIJE S SISTEMOM VODENJA ISO 50001

ISO 50001
SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

Certificiranje sistemov upravljanja z energijo.
Dokažite vašo sposobnost ravnanja in varčevanja z energijo.

POSLOVNI IZZIV

Učinkovita raba energije je postala eno izmed ključnih meril pri spremljanju učinkovitosti poslovanja organizacije. Varčevanje z energijo pomeni prihranek stroškov poslovanja in hkrati zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar predstavlja zavezanost vaše organizacije k varovanju okolja ter dviguje vaš ugled v javnosti. Energetsko intenzivne industrije in tudi druge panoge lahko dosežejo velike izboljšave energetske učinkovitosti z optimizacijo rabe energije in uporabo obnovljivih virov energije. Ali ste vedeli, da lahko organizacija z ustreznimi ukrepi v treh do petih letih prihrani do 15 odstotkov stroškov za energijo?

REŠITEV

Eden od ukrepov, ki organizacijam omogočajo učinkovitejše upravljanje z energijo, je uvedba mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001.

Kaj so sistemi upravljanja z energijo (EnMS) in kakšna je njihova korist?
Sistemi vodenja zagotavljajo nenehne izboljšave na področjih kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanja z okoljem. Isti koncept je uporabljen tudi za izboljšavo energetske učinkovitosti. ISO 50001 je novi mednarodni standard za upravljanja z energijo, ki temelji na:

 •  Vzpostavitvi energetske politike s konkretnimi cilji za izboljšanje energetske učinkovitosti;
 •  Postavitvi osnove za uporabo energij; identifikaciji kritičnih področij in razumevanju vplivnih dejavnikov na rabo energije v organizaciji;
 •  Vzpostavitvi periodičnega planiranja rabe energije z vključevanjem načrtovanja investicij in izboljšav;
 • Vključevanje energetske učinkovitosti v procese odločanja pri načrtovanju in nabavi opreme, surovin ali storitev v okviru organizacije.

ISO 50001 se zlahka integrira v obstoječe sisteme vodenja s področij kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter
ravnanja z okoljem. Primeren je za vse vrste organizacij in je namenjen spremljanju in izboljšanju njihove
energetske učinkovitosti. Različni sistemi vodenja in upravljanja se lahko presojajo skupaj v okviru integriranih
presoj, kar zagotavlja organizaciji optimiranje stroškov.

Katere so ključne prednosti certificiranja vašega sistema upravljanja z energijo?

 • Preverjanje skladnosti in učinkovitosti vašega sistema vodenja z zahtevami standarda s strani neodvisne zunanje organizacije.
 • Certifikat vpliva na zavedanje zaposlenih, da si organizacija odločno prizadeva zmanjšati rabo energije, kar bo privedlo do novih pristopov, usmerjenih v varčevanje z energijo.
 • Dokazuje vašo zavezanost k trajnostnemu razvoju.

NAŠ PRISTOP

1. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA

Za razumevanje zahtev standarda pri uvajanju v organizacije, je Bureau Veritas razvil sledeče izobraževalne programe:

 • Uvajalni enodnevni seminar: osnove standarda in razumevanje osnovnih zahtev.
 • Dvodnevni seminar za notranje presojevalce sistemov upravljanja z energijo ISO 50001.
 • Petdnevni seminar za vodilne presojevalce sistemov upravljanja z energijo ISO 50001.

2. ANALIZA VRZELI

Cilj je ovrednotiti skladnost vaših procesov z mednarodnim standardom ISO 50001. Analiza vrzeli bo vaši organizaciji pomagala uvesti nov sistem vodenja in preveriti pripravljenost vaše organizacije za certificiranje.

3. POSTOPEK CERTIFICIRANJA

 • Določitev področja certificiranja
 • Predpresoja (neobvezna): analiza vrzeli in diagnoza vašega trenutnega položaja v primerjavi s standardom
 • Certifikacijska presoja, izvedena v dveh stopnjah:
  - 1. stopnja (stage 1) – ocena pripravljenosti (tudi začetna presoja), v kateri se preveri pripravljenost organizacije na certificiranje
  - 2. stopnja (stage 2) – certifikacijska (tudi glavna) presoja oz. ovrednotenje izvajanja, vključno z učinkovitostjo sistema vodenja organizacije
 • Certifikat, ki velja 3 leta, je izdan, če so pri presoji na 2. stopnji doseženi zadovoljivi rezultati.
 • Kontrolne presoje za preverjanje, če sistem vodenja izpolnjuje zahteve standarda, in za nadzor nad nenehnimi izboljšavami
 • Recertificiranje po 3 letih za potrditev stalne skladnosti in učinkovitosti sistema vodenja kot celote.

POGOSTA VPRAŠANJA

ISO 14000 ali ISO 50000?

ISO 14000 obravnava energijo kot del rabe naravnih virov in vpliva na okolje v okviru zahtev po upravljanju vplivov na okolje. Oba standarda imata podoben rezultat: zmanjšan vpliv na okolje; vendar imata trenutno različne cilje, poti, zahteve in koristi. ISO 50001 je bolj osredotočen na optimizacijo rabe energije, kar vodi k prihrankom za vašo organizacijo. Organizacija se lahko certificira po standardu ISO 50001 tudi, če nima vpeljan sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • Med prvimi pri sistemih upravljanja z energijo – ISO 50001 je zasnovan na standardih, za katere sta Bureau Veritas Certification akreditirala DANAK za DS 2403:2001 na Danskem in SWEDAC za SS627750:2003 na Švedskem.

 • Strokovno znanje na področju energije, okolja in družbene odgovornosti – Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša na področju preverjanja in potrjevanja shem trajnostnega razvoja, ravnanja z okoljem in družbene odgovornosti.

 • Mednarodna mreža – Globalna prisotnost v več kot 100 državah omogoča, da stranke izkoristijo tako mednarodno strokovno znanje in izkušnje kot tudi poglobljeno poznavanje lokalnih standardov.

 • Mednarodna prepoznavnost – Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
01 475 76 54