ISO 17100

ISO 17100
Izboljšanje storitev prevajalskih agencij

Vsaka panoga ima svoje postopke, med katerimi so si nekateri zelo podobni, nekateri pa se precej razlikujejo. Toda osnovno načelo, ki je skupno vsem, je potreba, da bi dosegli najboljšo kakovost. V svetu prevajanja se »kakovost« lahko nanaša na številne vidike in ima lahko več pomenov, toda eden izmed njih je še posebej pomemben za vse ponudnike prevajalskih storitev: zadovoljstvo naročnika.

Da bi bili naročniki kar najbolj zadovoljni, so nastala določena pravila in mehanizmi, ki omogočajo prevajalskim agencijam, da uvedejo in posledično zagotavljajo skladnost z nekaterimi specifičnimi zahtevami.

KAJ JE ISO 17100?

ISO 17100 je specifični standard za prevajalsko panogo. Standard nudi tako ponudnikom prevajalskih storitev kot njihovim naročnikom opis in definicijo popolne storitve. Istočasno je standard oblikovan tako, da ponudnikom prevajalskih storitev nudi skupek postopkov in zahtev, s katerimi lahko zadovoljijo potrebe trga.

ISO 17100 standard v osnovi vsebuje:

  • osnovne zahteve za kadrovske in tehnične vire,
  • opredelitev pred-prodajnih aktivnosti v smislu odnosa med stranko in ponudnikom storitve,
  • procese uporabljene v storitvi prevajalskih agencij.

Glavni namen standarda ISO 17100 je vzpostavitev in definicija zahtev, ki jih morajo ponudniki prevajalskih storitev izpolniti, da zagotovijo kakovost svojih storitev.

ISO 17100 ne velja za tolmačenje.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Izkušnje: Bureau Veritas Certification je na svetovnem trgu vodilna družba z več kot 60.000 certificiranimi organizacijami v 100 državah.

Priznanja: Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu.

Globalna razširjenost: Globalna prisotnost v več kot 150 državah pomeni, da svojim odjemalcem nudimo prednosti globalnih izkušenj in lokalnega znanja.

Partnerski odnos: Uspeh družbe Bureau Veritas Certification temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je nadaljnji uspešni razvoj vaše organizacije. Več kot 4.800 posebno usposobljenih presojevalcev vam bo pomagalo pridobiti in vzdrževati certifikat, namenjen potrebam vašega podjetja.

Celovita ponudba: Bureau Veritas Certification nudi možnost pridobitve več certifikatov naenkrat (integriran pristop), ki obsegajo najširšo paleto priznanih standardov; na ta način dosežemo doslednost z zahtevami veljavnih standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047