GLOBAL G.A.P. STANDARD DOBRE KMETIJSKE PRAKSE

GLOBAL G.A.P.
STANDARD DOBRE KMETIJSKE PRAKSE

POSLOVNI IZZIV

Za pridelovalce in proizvajalce hrane postaja vse večji izziv, kako na odgovoren način proizvesti varno hrano. Zahtevni potrošniki, trgovci in zakonodaja jim postavljajo vse višje zahteve. Pridelovalci in proizvajalci morajo uporabljati metode dela in proizvodno tehnologijo, ki ima majhen oziroma ničen vpliv na okolje. Zmanjšati morajo uporabo kemikalij, učinkovito upravljati z naravnimi viri in ohranjati dobrobit vseh, vključenih v proces pridelave. Sposobnost dokazovanja odgovornosti in zavezanosti k dobri kmetijski praksi postaja danes ključni dejavnik uspešnega prodora in obstanka na trgu.

REŠITEV

GLOBAL G.A.P. certifikat zagotavlja, da je hrana pridelana varno in odgovorno, ob spoštovanju zdravja, varnosti in dobrega počutja delavcev, okolja in živali. Bureau Veritas podpira kmetijstvo in ribogojno industrijo pri dokazovanju odgovornosti in sledljivosti s ponudbo certificiranja tega globalnega standarda za podjetja in trgovce z sadjem in zelenjavo, poljščinami, surovo kavo, čajem, cvetjem, mesnimi izdelki, krmili in morskimi sadeži.

Cilji standarda GLOBAL G.A.P.:

– ohranjanje zaupanja potrošnikov in varnost hrane,

– zmanjšanje negativnih vplivov pridelave na okolje,

– preverjanje učinkovitosti sistema HACCP,

– zagotavljanje odgovornega pristopa k zdravju in varnosti zaposlenih.

  • Bureau Veritas nudi možnosti pridobitve več certifikatov hkrati. Ti zajemajo široko paleto priznanih standardov na področju kakovosti, zdravja in varnosti, okolja in družbene odgovornosti. Na ta način dosežemo skladnost z zahtevami standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

  • V Sloveniji ima družba dolgoletno tradicijo in bogate izkušnje s ponudbo storitev tako na področju kmetijstva kot tudi živilsko predelovalni industriji. Prednosti poznavanja lokalne zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo živil in distribucijo, kulture, navad in drugih zahtev lokalnega trga dopolnjuje gosta mreža zaposlenih strokovnjakov v 150 državah po vsem svetu.

  • Družbo Bureau Veritas priznava več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles (UKAS, ANAB, COFRAC, ENAC in DANAC). Pridobljene akreditacije na številnih področjih nam omogočajo, da lahko ponudimo kombinirane presoje za izboljševanje sistemov vodenja.

  • Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je pomagati vaši organizaciji pri nadaljnjem uspešnem razvoju.

  • Certifikacijska oznaka je svetovno prepoznana in sporoča vašo zavezanost k odličnosti, strokovnosti in doslednosti opravljenega dela.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323